15008: Collectie Stadsarchief Amsterdam: persdocumentatie op persoon

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

15008

Periode:

1915 - 1997

Inleiding

LET OP: De stukken van deze collectie zijn via de bibliotheekcatalogus aan te vragen.

In de 'Collectie Stadsarchief Amsterdam: persdocumentatie op persoon' zijn alle denkbare Amsterdamse personen uit lokale, regionale en landelijke dagbladen vertegenwoordigd.

De collectie sluit aan op de collectie krantenartikelen van A. Th. Hartkamp (Collectie 15001, periode 1840-1914). De collectie is alfabetisch geordend op achternaam van de desbetreffende personen.

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.