15001: Collectie A.Th. Hartkamp

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

15001

Periode:

1800 - 1914

Inleiding

Albertus Theodorus Hartkamp (24 juli 1848 - 11 mei 1924) wordt wel 's lands grootste verzamelaar genoemd. Deze Amsterdammer in hart en nieren bracht grote verzamelingen tot stand, waaronder een enorme collectie krantenartikelen over Amsterdam in de meest brede zin. Hartkamp bewonderde Vondel en legde met zijn Vondel-verzameling de basis voor het Vondelmuseum (1901). Uit zijn verzameling dag- en weekbladen is het Persmuseum ontstaan, waarvan Hartkamp conservator werd. Andere bekende verzamelingen: Napoleon, Suez-kanaal, Panamakanaal, Jacob van Lennep en spotprenten. Een aantal van zijn collecties werden in 1924 en 1925 bij R.W.P. de Vries en bij G. Theod. Bom & Zn. In Amsterdam in geveild.

De collectie Hartkamp bevat krantenartikelen over Amsterdam. Accenten liggen op het gebied van topografie, bestuur en handel en nijverheid. De artikelen zijn afkomstig uit de verschillende regionale en landelijke dagbladen. De gehele collectie is op onderwerp geordend en de artikelen zijn op bladen geplakt. Binnen de onderwerpen zijn de artikelen chronologisch gerangschikt. De collectie loopt van 1800-1914, het grootste gedeelte heeft echter betrekking op de periode 1840-1914. De eerste decennia zijn daarbij relatief beperkt vertegenwoordigd. Op deze collectie is een gedetailleerde inhoudsopgave aanwezig (inv.nr. 1).

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.