1495: Archief van de Amsterdamse Vereniging voor Gezondheids- en Vacantiekolonies

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1495

Periode:

1915 - 1948

Inleiding

De Amsterdamsche Vereniging voor Gezondheids- en Vacantie Kolonies had tot doel het bevorderen van het lichamelijk en zedelijk welzijn van kinderen door hen in de gelegenheid te stellen een tijdlang in een gezonde streek te verblijven en het in het leven roepen van Herstellings- en Vacantie-Oorden voor kinderen. De Vereniging bezat een koloniehuis te Zandvoort, waar naar toe jaarlijks meerdere 'kolonies' zwakke kinderen gedurende een periode van 3 à 4 weken werden uitgezonden. Ook bezat (of huurde) de Vereniging een huis in Den Dolder en later waarschijnlijk ook te Zeist. De verblijven werden gefinancierd uit gemeentelijke subsidies, giften en verplichte bijdragen van ouders. Het archief bevat drie notulenboeken over de periode 1915-1948 en enkele stukken betreffende bestuurs- en personeelsleden.

Archiefvormer

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.