1493: Archief van het Advocatenkantoor Trenité van Doorne

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1493

Periode:

1920 - 1979

Inleiding

In de onteigeningswet van 1851 wordt in artikel 27 voorgeschreven dat in een geding tot onteigening de Rechtbank deskundigen moet aanstellen. De opdracht van deskundigen wordt omschreven als het begroten van de schadeloosstellingen op basis van een rapportage van de ligging en de gesteldheid der onroerende zaken. De Arrondissementsrechtbank van Amsterdam heeft in een groot aantal onteigeningszaken een beroep gedaan op de expertise van het advocatenkantoor Trenité van Doorne. Vanaf 1923 tot 1979 is dit kantoor betrokken geweest bij de Amsterdamse onteigeningszaken en werkte een van de medewerkers mee aan de rapporten. Bovendien kwam het voor dat het kantoor van rijkswege werd ingeschakeld bij onteigeningszaken.

De archiefbescheiden

De advocaten van het kantoor hebben rapporten, de vonnissen en bijlagen ingebonden. Iedere band uit deze serie is voorzien van een index met de aanduiding van de plaats van de onteigeningen en soms met dateringen of namen van onteigenden.

Het archief is in december 2001 aan het gemeentearchief geschonken. Voor die tijd heeft het altijd bij Trenité van Doorne, en later bij de opvolger Van Doorne gestaan.

Deze archiefbescheiden zijn destijds gevormd als één serie, waar alle zaken achter elkaar geplaatst werden. De ordening als dusdanig is overgenomen.

Archiefvormer

Advocatenkantoor Trenité van Doorne
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.