1491: Archief van het Amsterdams Volksdanscentrum "Klank en Beweging"

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1491

Periode:

1945 - 1999

Inleiding

Omvang

4,5 meter

Datering

1945-1999

Geschiedenis

In juni 1950 besloten het 'Amsterdams Volksdans Centrum' en 'Klank en Beweging' samen verder te gaan als één organisatie. Op 2 juni 1950 werd de vereniging opgericht onder de naam 'Amsterdams Volksdans Centrum Klank en Beweging' (A.V.C.). Op 2 december 1953 werd de vereniging Koninklijk goedgekeurd.

De doelstellingen bij de oprichting waren bevordering van volksdans, muziek, zang en kinderspel en van samenwerking en contact tussen volksdansgroepen in Amsterdam en omgeving. Het A.V.C. was onder andere lid van de Nederlandse Volksdans Vereniging (Nevo) en het Landelijk Centrum Volksdans. Ook was de vereniging lid van de Stichting Nederlandse Jeugdherberg Centrale in verband met de vele cursus- of feestweekenden die werden georganiseerd in jeugdherbergen. Ook Nivon-huizen werden om die reden regelmatig bezocht. Activiteiten

Een dansleider gaf les samen met één muzikant, op speciale dansavonden vormden deze muzikanten een orkest. In de eerste jaren bestond het repertoire uit Engelse, Franse en Scandinavische dansen.

Naast dansles werden er ook congressen, leiderscursussen en cursussen kinderdans-instructie georganiseerd. Hiervoor werden docenten uit binnen- en buitenland uitgenodigd. Daarnaast werden buitenlandse dansgroepen ontvangen om les en voorstellingen te geven.

Huisvesting en fusie met Terpsichoré

In de tijd van de oprichting had de vereniging geen eigen ruimte. Er werd les gegeven in een zaaltje in de Van Reigersbergenstraat, bij 'Ons Huis'. Al snel was er zoveel belangstelling voor de dans dat op diverse plaatsen in de stad gymzalen en clubhuizen werden gehuurd. Vanaf 1980 worden de cursussen gegeven in een eigen danshuis. Het eerste danshuis was in de Karel du Jardinstraat gevestigd. Met behulp van een grote groep vrijwilligers werd er een prachtige dansruimte gemaakt en werd er een spetterend openingsfeest georganiseerd. Helaas moest het A.V.C. dezelfde dag nog het danshuis verlaten. Gelukkig kon de gemeente een zeer geschikte vervangende ruimte bieden aan de Keizersgracht 485-g. Buren hadden echter geluidsoverlast wat leidde tot diverse rechtszaken en kostbare aanpassingen aan het danshuis. De aanpassingen konden dankzij subsidie van de Gemeente worden gerealiseerd. In 2001 moest de vereniging weer opzoek naar een nieuwe locatie, mede door de hoge huur, de parkeertarieven in de binnenstad en de huiseigenaar.

Vanaf november 2001 tot 2011 werd er gedanst in de Christus Koning Kerk in Amsterdam Watergraafsmeer. In 2005 trekt ook zusterorganisatie Terpsichoré hier in. In eerste instantie organiseren beide verenigingen nog hun eigen cursussen en activiteiten, maar al snel ontwikkelden ze onder meer een gezamenlijke programmafolder en een website. De Christus Koning Kerk wordt in 2011 door zowel het A.V.C. als Terpsichoré verlaten, om vanaf 1 december 2011 een danshuis te betrekken in de Ellermanstraat. Op 27 januari 2012 werd de fusie van beide organisaties een feit door een notarieel vastgelegde statutenwijziging. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam A.V.C.-Terpsichoré.

Geschiedenis van het archief

In 2001 moest het A.V.C. dat 20 jaar een ruimte aan de Keizersgracht 485-g had kunnen huren dus omzien naar een andere locatie voor een danshuis. Dit is ook het moment geweest van overdracht van het archief door het secretariaat aan het Gemeentearchief Amsterdam. Op de Keizersgracht stonden twee archiefkasten met ongeveer 5 meter archief. Het grootste deel bestaat uit jaardossiers: ordners per (verenigings)jaar met in- en uitgaande stukken, notulen van bestuursvergaderingen, notulen van algemene ledenvergaderingen en ledenadministratie. Deze notulen zijn er bij de inventarisatie tussenuit gehaald en apart beschreven, zie het kopje 'Ordening'.

Ordening

Er is voor gekozen om de oorspronkelijke ordening zoveel mogelijk te respecteren en de jaardossiers intact te laten. De alfabetische indeling op onderwerp of afzender die werd gebruikt in de eerste decennia is op het eerste gezicht niet altijd even helder. Door de relatief geringe omvang van de dossiers en de instanties die door de jaren heen steeds te vinden zijn tussen de in- en uitgaande stukken is er toch voldoende overzicht. Latere jaren hebben een duidelijkere onderverdeling met tabbladen op onderwerp.

Notulen van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen werden in de eerste jaren niet aan de jaardossiers toegevoegd, maar werden opgeschreven in aparte notulenboeken. Er is voor gekozen om alle notulen uit de jaardossiers te halen en apart te beschrijven zodat niet alle dossiers doorgewerkt hoeven te worden om de notulen te kunnen raadplegen. Losse stukken die niet in de jaardossiers zaten zijn mogelijk stukken die bij de overdracht door (bestuurs)leden uit eigen archief zijn toegevoegd. De losse stukken geven een indruk van wat er zoal in de jaardossiers ook te vinden is. Er is voor gekozen om deze stukken niet in te voegen in de dossiers, maar apart te beschrijven.

Overdracht

Het archief is in 2001 overgedragen aan het Gemeentearchief Amsterdam. In 2018 is de inventaris online beschikbaar gesteld.

Vernietigde stukken

Inventariseren van archieven is voor een deel ook het aanbrengen van een scheiding tussen te bewaren en te vernietigen stukken. De toegankelijkheid van een archief neemt immers alleen maar toe indien men het archief ontdoet van stukken die niet ter zake doende zijn. Ook uit dit geïnventariseerde archief zijn stukken voor vernietiging geselecteerd. Het betreft een bestand van circa 0,5 meter voornamelijk bestaande uit stukken die ter kennisname waren opgenomen in het archief en dubbelen. Het archief meet, nu het is bewerkt circa 4,5 meter.

Archiefvormer

Volksdanscentrum 'Klank en Beweging'
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.