1471: Archief van de Actie tot Behoud van de Klok in de Bonifaciuskerk en Plaatsing op Verzorgingstehuis Kastanjehof

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1471

Periode:

1980 - 1987

Archiefvormer

Vereniging voor actie tot behoud van de klok in de Bonifaciuskerk en plaatsing op verzorgingstehuis Kastanjehof
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.