1454: Archief van het Amsterdams Boten Comité

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1454

Periode:

1969 - 2000

Inleiding

In 1970 vatte de gemeente Amsterdam het plan op het woonbotenbestand in de stad drastisch te saneren. Als reactie hierop verenigden enkele woonbootbewoners zich al in 1969; 1970 richtten zij het Amsterdams Boten Comité op. Het Comité ontpopte zich als een volwaardige partner in de onderhandelingen met de gemeente over een wenselijk beleid.

Het archief met een lengte van 3,5 meter bevat onder meer verslagen van diverse overlegorganen en documentatie over de situatie op woonbotengebied in alle delen van de stad

Archiefvormer

Amsterdams Boten Comité
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.