1392.AV_1: Collectie Stadsarchief Amsterdam: algemene collectie audiovisueel materiaal

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1392.AV_1

Periode:

1900 ca.-2001

Inleiding

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

De collectievormer

Sinds meerdere decennia verwerft het Gemeentearchief bewegend beeldmateriaal. Momenteel zijn ettelijke duizenden opnamen aanwezig. Het betreft beelden van interviews, redevoeringen, en muziek-, toneel- en cabaretuitvoeringen tot documentaires en speelfilms. Van gemeentelijke instanties krijgt het Gemeentearchief naast de papieren archieven ook films overgedragen, die bijvoorbeeld voor promotie dienen. Tevens worden collecties aangekocht of door schenking van bedrijven of particulieren verworven. Maar daarbij blijft het niet, want het grootste gedeelte van de algemene collectie bestaat uit registraties van het 'opennet'. Dat wil zeggen dat programma's worden opgenomen die op de televisie te zien zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat ze verband houden met de geschiedenis van Amsterdam: met gebeurtenissen die er plaatsvonden of met bewoners van de stad.

De collectie

Het Gemeentearchief is vanaf 1977 begonnen met het opnemen van televisieprogramma's. In 2001 werden al meer dan 2300 videobanden geteld. Het bewegend beeldmateriaal is door middel van beschrijvingen gedeeltelijk ontsloten. Wie het commentaar wil horen van burgemeester Job Cohen over het bekendmaken van de verloving van prins Willem-Alexander en 'zijn' Máxima kan in het Gemeentearchief terecht. Het zijn beslist niet alleen bekende Nederlanders van wie materiaal wordt bewaard. Op de band van Cohen vindt men ook interviews met gewone Amsterdammers die zich uitspreken over de vraag of het voorgenomen huwelijk nu wel of niet in de Westerkerk dient plaats te vinden. Daarnaast krijgt men een reportage van andere, bijna even spraakmakende huwelijken: die van de eerste vier homoseksuele stellen die op 1 april 2001 in de raadszaal van het Amsterdamse stadhuis door de burgemeester in de echt werden verbonden.

Door aankoop en schenkingen komt er ook veel materiaal binnen. Onder het filmmateriaal zitten veel amateuropnamen die door particulieren geschonken zijn. Dergelijke films bevatten vaak prachtige beelden van de stad. Een voorbeeld daarvan is 'Amsterdamse stadsbeelden' uit omstreeks 1929. De film toont de Schreierstoren, de Beurs van Berlage, de Stadsschouwburg, het Theater Tuschinski, het pontje over het Rokin en de poppenkast op de Dam. Het goederenvervoer met dekschuiten, de boekenmarkt in de Oudemanhuispoort en de gemeentepont over het IJ zal men in andere documentaire films uit die tijd niet zo gauw aantreffen.

Zie voor de eigen producties van het Gemeentearchief toegangsnr. 1392.AV-2.

Archiefvormer

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.