1383: Archief van de Amsterdamse Cricket en Hockey Club Veni Vidi Vici

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1383

Periode:

20e eeuw

Inleiding

Opgericht op 1 juni 1902 als de Amsterdamsche Cricket- en Footballclub 'Veni Vidi Vici' (VVV), stelde zij zich in eerste instantie ten doel het beoefenen van het cricket- en voetbalspel onder haar leden te bevorderen. De voetbaltak van de vereniging is eigenlijk nooit echt goed van de grond gekomen. In 1910 en 1912 lijkt het voetbalspel al uitgestorven binnen de vereniging en worden er enquêtes gehouden onder de leden over de vraag of er weer voetbalteams gevormd moeten worden en onder welke voorwaarden. Hockey wint pas aan populariteit wanneer het Nederlandse team in de Olympische spelen van 1928 de finale weet te halen. Ook VVV gaat zich daarna meer richten op de hockeysport. Volgens de gewijzigde statuten, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van dinsdag 26 oktober 1965, is sinds 9 mei 1956 de Amsterdamse Mixed Tennis- en Hockey Club 'De IJsvogels' opgenomen in de vereniging VVV. Naast de gewoonlijke notulen, correspondentie en jaarverslagen zijn uit de eerste decennia vooral stukken bewaard gebleven betreffende de vele clubavonden, toernooien, kienfuifjes en jubileumvieringen. De vereniging huurde tot in de jaren '60 terreinen en accommodaties van verschillende andere verenigingen. Zo speelde zij eerst op de velden van de Amsterdamsche Voetbal Vereniging R.A.P. in Watergraafsmeer. In de jaren '20 en '30 huurde zij velden en een cricketkooi van de Amsterdamsche IJsclub en kwam na de oorlog terecht op het Gemeentelijk Sportterrein B aan de Zuidelijke Wandelweg. Uiteindelijk krijgt zij op Sportpark 't Loopveld een eigen plekje en is daar nog steeds gevestigd. Dit sportpark wordt beheerd door een stichting waarin de deelnemende verenigingen zijn vertegenwoordigd. Onder de rubriek Gedeponeerd archief is een klein stukje van het archief van deze stichting te vinden. Over de bouw en de latere verbouwing van het clubgebouw op dit sportterrein zijn ook de nodige stukken overgeleverd. Het overgrote deel van het archief wordt overigens gevormd door de Scoreboekjes met uitslagen van gespeelde cricketwedstrijden.

Er is een termijn van de opnbaarheid van archiefstukken afgesproken: stukken jonger dan dertig jaar mogen niet dan met schriftelijke machtiging van de inbewaringgever door derden worden geraadpleegd.

Het archief omvat zo’n 3,25 strekkende meter over de periode 1902-2007.

Archiefvormer

Amsterdamse Cricket en Hockey Club Veni Vidi Vice
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.