1352: Archief van A. Zeegers

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1352

Periode:

1974 - 1989

Inleiding

De heer A.G.J. Zeegers (*1919) was van 1972 tot 1992 consulent stadsvernieuwing in de Jordaan. In die hoedanigheid vertegenwoordigde hij de bewoners tegenover de gemeentelijke projectgroep stadsvernieuwing Jordaan.

Het archief bevat gemeentelijke nota's, brochures en periodieken, vergaderstukken, circulaires en nieuwsbrieven van het wijkcentrum Jordaan, de projectgroep stadsvernieuwing Jordaan en bewonersgroepen.

Archiefvormer

Zeegers, A.
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.