1271: Archief van Ada Wildekamp

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1271

Periode:

1987 - 1993

Inleiding

(inv.nrs. 6 en 7: 2 boeken ~5cm)

Archiefvormer

Wildekamp, Ada (wethouder)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.