1232: Archief van het Amsterdams Steunpunt Wonen

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1232

Periode:

1975 - 1989

Inleiding

Dit archief is momenteel in bewerking. De inventarisatie zal onder voorbehoud rond september 2013 zijn afgerond. Tot die tijd is inzage slechts bij uitzondering en alleen op afspraak mogelijk. Volg daarvoor de procedure waarnaar hier boven wordt gelinkt.

De stichting Amsterdams Steunpunt Wonen ontstond op 16 november 1987 uit het samengaan van het Overleg Bundeling Akties Stadsvernieuwing Amsterdam (OBASA), de Stichting Ideële Kamerbemiddeling en Huisvesting (SIKH), de Stichting Stedelijk Overleg Stuurgroep tegen de Woningnood, de Vereniging Behoud door Onderhoud (VBDO), de Vereniging Amsterdams Netwerk Vrouwen Bouwen en Wonen, het Amsterdams Woonwagenwerk (AW) en het Steunpunt Huisvesting Buitenlanders (SHB). In de jaren 1988/1989 werd de nieuwe organisatie langzaam vormgegeven. Doel was het bevorderen, ondersteunen en pleitbezorgen van de belangen van alle bewoners(organisaties) en woningzoekenden in Amsterdam. Bewoners in de wijken, bewonerscommissies, huurderskoepels en woonwagencentra werden ondersteund bij goed wonen en belangenvertegenwoordiging, bijvoorbeeld bij het overleg met corporaties, het opzetten van commissies in de buurt of juridische bijstand bij een malafide verhuurbaas. Het ASW deed dit onder meer door middel van bijeenkomsten, cursussen en de uitgave van voorlichtingsmateriaal. Een belangrijke kwestie betrof de opheffing van woonwagencentrum De Rolleman in 1992 en de verspreiding van de bewoners over kleinere centra.

Het archief bevat naast het archief van de ASW ook de archieven van haar rechtsvoorgangers het Overleg Bundeling Akties Stadsvernieuwing Amsterdam (OBASA), de Stichting Ideële Kamerbemiddeling en Huisvesting (SIKH), de Vereniging Behoud door Onderhoud (VBDO), het Amsterdams Woonwagenwerk (AW) en het Steunpunt Huisvesting Buitenlanders (SHB). Het bevat tevens het archief van de eind jaren negentig met het ASW gefuseerde Vereniging Overleg Bundeling Akties Stadsvernieuwing Amsterdam (OBASA). De archieven van deze instellingen zijn beschreven onder rubriek 2. In 2011/2012 volgden twee aanvullingen op het archief, hoofdzakelijk bestaand uit archiefbescheiden van het Amsterdams Woonwagenwerk (rubriek 2.6) en voorlichtingsmateriaal van eigen hand of gemaakt door derden. De publicaties, videobanden en diaseries zijn beschreven onder rubriek 3.

Archiefvormer

Amsterdams steunpunt wonen
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.