12000: Archief van het Bureau Monumentenzorg: glasnegatieven en negatiefloze foto's

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

12000

Periode:

20e eeuw

Inleiding

Bureau Monumentenzorg is in 1943 opgericht als onderafdeling van de afdeling Gebouwen van de Dienst Publieke Werken. Na 10 jaar is het bureau zelfstandig geworden binnen de Dienst Publieke Werken. Vanaf 1980 heeft het bureau deel uitgemaakt van de hoofdafdeling Bouwkunde van Dienst Openbare Werken. In 1990 is het bureau toegevoegd aan de sector Binnenstad van de Dienst Stedelijk Beheer.

De taken van het bureau zijn het bevorderen en begeleiden van restauraties van percelen die om hun historische, architectuurhistorische, stedenbouwkundige en volkenkundige waarde in stand dienen te worden gehouden. Bij restauratie- of verbouwingsplannen worden adviezen verstrekt over de geschiedenis en de architectonische waarde van het pand, over de eventuele subsidiëringmogelijkheden en over de uitvoering van de werkzaamheden. Verder is het bureau behulpzaam bij het verkrijgen van oude bouwmaterialen. Ook bij de stadsvernieuwing speelt het bureau Monumentenzorg een belangrijke rol.

Dit archiefbestand omvat 280 glasnegatieven en 8470 negatiefloze foto's. Deze zijn in de periode van 2003 t/m 2005 gedigitaliseerd. De digitale beelden en gegevens, met uitzondering van die waarvan duidelijk is dat de rechten niet bij de gemeente Amsterdam liggen, zijn opgenomen in de Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam en aldaar te raadplegen.

Archiefvormer

Bureau Monumenten en Archeologie
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.