1194: Archief van de Algemeene Vereenigde Commissie ter Leeniging van Rampen door Watersnood in Nederland

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1194

Periode:

1926 - 1927

Archiefvormer

Algemene Vereenigde Commissie ter leeniging van rampen door watersnood in Nederland
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.