1190: Archief van de Assurantiebezorgers Wijtman, De Clercq en Warnaars

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1190

Periode:

1870 - 1986

Inleiding

Deze toelichting bevat een zeer korte geschiedenis van het bedrijf; een publicatie is in voorbereiding waarin de geschiedenis van het bedrijf uitputtend zal worden behandeld.

Korte geschiedenis van het bedrijf

Het bedrijfsarchief van de firma Wijtman, de Clercq en Warnaars is een neerslag van ruim honderd jaar ondernemen in Amsterdam. Oorspronkelijk afkomstig uit de textielhandel in Almelo vestigde de Doopsgezinde J.H. Warnaars (*Almelo 11 maart 1821 + 29 maart 1895) zich in de eerste helft van de negentiende eeuw in de hoofdstad.

J.H. Warnaars betrok rond 1861 een " Koopmanshuis" op de Oudezijds Voorburgwal 101. Het voorhuis diende voor de zaken: groothandel in linnen en damast, kousen, sokken en wollen artikelen. Het achterhuis was moeders terrein.

Met ene De Clercq (waarschijnlijk omstreeks 1880) begon hij hier een bedrijf dat opereerde als assurantiebezorger op de Amsterdamse Assurantiebeurs. Hij werd opgenomen in Doopsgezinde kringen in Amsterdam en zodoende Regent van het Weeshuis " De Oranjeappel" en van het Rozenhofje, Administrateur van het Falckshuis (1880-1893) en Officier van de Schutterij. (Uit: Herinneringen aan mijn grootouders L.F. Warnaars 16-02-1943)

Na de dood van J.H. Warnaars werd het bedrijf voortgezet door zijn zonen, vanaf 1906, met mede-vennoot Wijtman.

In 1915 komt kleinzoon Lukas Frederik Warnaars (* 16 februari 1893 + 1982) in de zaak, kort daarna wordt hij firmant. Eerst samen met broer Jan en Vader, H.B.E. Warnaars. Deze stierven beiden kort na elkaar in 1922. Lukas, toen 29, stond alleen aan het hoofd. De Clercq was reeds in de oorlogsjaren uitgetreden. (Uit: De Eerste Etappe typoscript van J.H. Warnaars)

Verzekeringsnemers uit het hele land, in dit geval zowel grote bedrijven als kleine particulieren, werden op de beurs vertegenwoordigd door een dergelijk bedrijf. De firma Wijtman, de Clercq en Warnaars fungeerde eveneens als "Agentschap" op de beurs voor diverse verzekeringsbedrijven. Meestal aangeduid als varia-assuradeuren bestond de hoofdmoot van de door Wijtman, de Clercq en Warnaars afgesloten verzekeringen uit Brand&Ongevallen en Transport. Vanuit hun Doopsgezinde achtergrond waren diverse leden van de familie Warnaars eveneens vertegenwoordigd als regent van het Rozenhofje. Tot aan de overname van het bedrijf in 1980 door Bekouw Mendes is er een Warnaars binnen de onderneming vertegenwoordigd geweest.

Verantwoording van de inventarisatie

Een groot gedeelte van het bedrijfsarchief, 21 meter, werd in 1993 in bewaring gegeven aan het Stadsarchief Amsterdam. Ongeveer 5 meter archief, waaronder ook veel privéarchief, staat nog bij de familie Warnaars. In 2006 werd een inventaris gemaakt van het gedeelte dat zich op het Stadsarchief bevindt.

De indeling van de inventaris is grotendeels gebaseerd op de ordening die naar voren kwam tijdens het maken van de beschrijvingen. Ook werd een aantal inventarissen van vergelijkbare archieven bekeken, vooral voor het gebruik van de terminologie.

Het grootste gedeelte van het archief bestaat uit series van de door het bedrijf afgesloten polissen. Een beleidsarchief of jaarverslagen en notulen ontbreken. Wel is er correspondentie bewaard gebleven. Ook de administratie van de verschillende agentschappen is in het archief terecht gekomen.

Materiële verzorging

Het archief is na de inventarisatie, voor zover mogelijk, verpakt, voorzien van omslagen en geëtiketteerd en genummerd. Ook is door het restauratieatelier gecontroleerd of de op sommige delen aangetroffen schimmel levend was. Dit bleek gelukkig niet zo te zijn.

Na inventarisatie bedroeg de omvang van het archief 25,5 meter.

Archiefvormer

Wijtman, Warnaers en De Clercq, assurantiebezorgers
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.