1107: Archief van de Amsterdamsche IJsclub

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1107

Periode:

1864 - 1972

Inleiding

Organisatie en taken

De Amsterdamsche IJsclub (A.IJ.C.) werd opgericht op 21 december 1864 en geldt als een van de oudste ijsclubs van Nederland. Het doel van de vereniging was het organiseren van 'wedstrijden op schaatsen'. In 1951 riep het bestuur een stichting in het leven om in samenwerking met de A.N.W.B. een kampeercentrum op te richten. Dit initiatief kende jaar na jaar meer succes, zodat het bestuur liet vaststellen dat 'de ijssport het hoofddoel van de A.IJ.C. moest blijven' en dat kamperen er aan ondergeschikt diende te zijn.

Huisvesting

In de beginjaren beschikte de club nog niet over een vaste baan, maar werden er op verschillende locaties in de stad schaatswedstrijden georganiseerd: aan de Amstel bij 't Kalfje, bij het Oude Tolhuisgat aan het IJ, op de Buitensingelgracht, de Singelgracht en de Herengracht, in het Vondelpark en Willemspark. Van 1887 tot 1937 kon de ijsclub een terrein voor een ijsbaan huren op het Museumplein. Het ging zo goed met de A.IJ.C. dat een clubgebouw en bestuursgebouw aan de Van Baerlestraat op het Museumplein werden opgericht. De opening vond plaats op 3 januari 1905.

Na 1937 werd het huurcontract echter niet meer verlengd door het gemeentebestuur en moest de A.IJ.C. verhuizen. De nieuwe locatie was gelegen tussen de Schinkel en de Amstelveenseweg nabij het Olympisch stadion, aan wat in 1951 het IJsbaanpad ging heten. In 1989 kwam er een eind aan het erfpachtcontract met de gemeente en sindsdien heeft de A.IJ.C. geen ijsbaan meer.

Archiefvormers

Naast de Amsterdamsche IJsclub bevat bevat dit archief ook archiefstukken van de Amsterdamse Maatschappij tot Exploitatie van Campings B.V.

Uit fiscale en praktische overwegingen werd per 1 oktober 1982 de exploitatie van de camping in een besloten vennootschap ondergebracht. De aandelen van de Amsterdamse Maatschappij tot Exploitatie van Campings B.V. stonden alle op naam van de Amsterdamsche IJsclub. Gedurende de periode van 15 maart tot 1 oktober werd het terrein, de opstallen en de installaties tegen een vergoeding ter beschikking aan de vennootschap gesteld. In 1994 werd de besloten vennootschap weer opgeheven.

Verantwoording van de aanvullende inventarisatie

De inventarisnummers 1-19 waren in het verleden al beschreven, maar moesten worden uitgesplitst en een scherpere beschrijving krijgen. De huidige aanvulling betreft de nummers 20-125, voornamelijk (vergader)stukken, foto’s, tekeningen en een enkel object

De stukken betreffende de afhandeling van de dagelijkse bedrijfszaken van de camping (inv.nr 62) en die van de ijsclub en camping tezamen (inv.nrs 30-54) zijn zo aangetroffen. Lange tijd administreerde de A.IJ.C. het eigenlijke ijsclubbedrijf en het kampeerbedrijf afzonderlijk, maar na een nieuwe wet op de stichtingen per 1 januari 1957 werd de 'Kampeerstichting op het A.IJ.C.' opgeheven. Op den duur vond men een gezamenlijke opberging van de zakelijke stukken van de ijsclub en het kampeerbedrijf per jaar op alfabet van geadresseerde of verzender waarschijnlijk eenvoudiger of gemakkelijker.

De omvang van het archief bedraagt nu 2 m. Er is 0.02 meter vernietigd.

Archiefvormer

Amsterdamse IJsclub
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.