1104: Archief van het Amsterdams Juridisch-Cultuurhistorisch Dispuut C.R.A.S.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1104

Periode:

1963 - 1988

Inleiding

Het Amsterdams juridisch-cultuurhistorisch dispuut C.R.A.S. werd opgericht op 10 maart 1964 als een onafhankelijke debatvereniging waarbinnen professionele rechtshistorici en rechtshistorische doctoraalstudenten elkaar konden ontmoeten.

De naam C.R.A.S. herinnerde aan de rechtsfilosoof prof. mr. Hendrik Constantijn Cras (1739-1820) die als lid van de Commissie van Twaalf in 1820 een eerste poging deed het Nederlandse burgerlijk recht te codificeren. Bovendien is cras het Latijnse woord voor 'morgen' en werd het beschouwd als de afkorting van "Causam Rerum Antiquas Scit". Het gezelschap bestond aanvankelijk uit prof.mr. J.Th. Schmidt, de aankomende hoogleraar mr. G.C.J.J. van den Bergh en 8 studentleden. Jaarlijks werden een kleine tien bijeenkomsten ('vergaderingen') gehouden waarbij een gastspreker of iemand uit de eigen gelederen een voordracht hield over een rechtshistorisch onderwerp of recent rechtshistorisch onderzoek presenteerde. Aansluitend werd gediscussieerd. In de notulen werd steeds uitgebreid verslag gedaan van de voordracht. Voorts organiseerde het dispuut excursies voor de leden en zocht samenwerking met het Juridisch Dispuut "De Costumieren" te Leiden door sprekers uit te wisselen en gezamenlijk op excursie te gaan.

1989 was een bijzonder jaar voor C.R.A.S. Het dispuut vierde zijn vijfde lustrum en de tweehonderdvijftigste geboortedag van zijn naamgever Hendrik Constanttijn Cras. Het besloot in dit feestjaar zijn archief in bewaring te geven bij het Gemeentearchief Amsterdam opdat het voor iedereen toegankelijk zou zijn. Bovendien deed het een boekje verschijnen met de inventaris van het archief, enkele verslagen van lezingen en een inleidende bespiegeling over de ontwikkeling van C.R.A.S.gedurende de vijfentwintig jaar van zijn bestaan 1)

In deze inleiding wordt gesignaleerd dat de meeste veranderingen bestonden uit uitbreiding. In 1971 traden de rechtshistorici van de Vrije Universiteit toe en werden actief binnen C.R.A.S., zodat het een dispuut van beide universiteiten werd. Later traden ook historici toe en namen belangrijke posities in. Het gezelschap veranderde vvan een studentendispuut in een rechtshistorische vereniging waarvan ook studenten lid zijn. Het is , concluderen de auteurs ten slotte: " ...het vriendelijke en openhartig kritische forum waar men zijn voorlopige, soms briljante, soms foute onderzoeksresultaten met een gerust hart naar voren kan brengen" .

1) Faber Sjoerd et al., C.R.A.S. in het zilver: vijfentwintig jaar juridisch-cultuurhistorisch dispuut der beide universiteiten in Amsterdam: C.R.A.S., 1964-1989, Amsterdam [CRAS], 1989

2) Ibidem, p. 2

Archiefvormer

De nummers achter de archiefvormers verwijzen naar het corresponderende inventarisdeel of het inventarisnummer. Door er op te klikken opent zich de inventaris op dat onderdeel of nummer.
Juridisch-cultureelhistorisch dispuut der beide universiteiten in Amsterdam C.R.A.S. : 2.2, 7 (1964 - 1978), 8 (1979 - 1988)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.