1062: Archief van de Adema van Scheltemaschool; Bestuur en Oudercommissie

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1062

Periode:

1925 - 1966

Archiefvormer

Adema van Scheltemaschool
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.