1059: Archief van de Allied Circle

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1059

Periode:

1941 - 1983

Inleiding

(inv.nrs. 23 en 24: twee dozen met dia's ~20cm; inv.nr. 25: Foto-album ~10cm; inv.nr. 26: Kasboek ~3cm)

Archiefvormer

Allied Circle
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.