10194: Collectie Stadsarchief Amsterdam: los beeldmateriaal

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10194

Periode:

Onbekend

Inleiding

De collectie is ontstaan in de tijd dat het beeldmateriaal van het Stadsarchief Amsterdam nog ondergebracht was bij de aparte afdeling Historisch-topografische atlas van het (toenmalige) Gemeentearchief op de Amsteldijk. De afbeeldingen werden aan het publiek getoond door middel van fotografische reproducties die scharnierend bevestigd waren op kaarten van ivoorkarton. Deze zogeheten fotokaarten waren op hun beurt geborgen in fotoladen en geordend op een viertal hoofdthema's, namelijk Topografie, Portretten, Historie en Zeden en Gewoonten (met uitgebreide onderverdeling). In de fotoladen zat echter ook een bescheiden hoeveelheid kwetsbaar materiaal dat daar beheersmatig niet in thuishoorde, zoals echte grafiek, prentbriefkaarten, originele fotoafdrukken en allerlei 19de en vroeg 20ste-eeuws drukwerk dat snel beschadigd raakt en gevoelig was voor diefstal. Eind jaren '90 van de 20ste eeuw zijn er bijna 2500 fotokaarten gelicht, geborgen in archiefdozen en op depot geplaatst. Alle fotokaarten zijn toen opnieuw beschreven, elk object is fotografisch gereproduceerd en de reprofoto's zijn met nieuwe beschrijving op nieuwe fotokaarten teruggeplaatst in de fotoladen. Inmiddels zijn alle afbeeldingen in digitale vorm te raadplegen via de Beeldbank.

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.