10186: Collectie Bernard F. Eilers

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10186

Periode:

1896 - 1939

Inleiding

De archiefvormer

Bernard F. Eilers (1878-1951) was opgeleid als lithograaf en tekenaar. Door toevallige omstandigheden werd hij beroepsfotograaf. Hij groeide uit tot een autoriteit op het gebied van de reproductietechnieken, experimenteerde met kleurenfotografie en was een kundig portrettist. Eilers schreef bovendien artikelen, hield lezingen en had regelmatig zitting in jury's. Hij was een van de zeer weinige fotografen in Nederland die met het driekleurendrukprocédé van Jospé werkte en die techniek verder ontwikkelde om te gebruiken voor projectie bij zijn lezingen. Eilers stond aan de wieg van de eerste Nederlandse Fotovakschool die in 1948 geopend werd.

Het archief

Het archief omvat ruim 3000 negatieven, lantaarnplaatjes en stereokleurendia's uit de periode 1896-1939. Het gaat om zijn vrije werk, met onderwerpen als stadsgezichten, landschappen en stillevens. Eilers was een van de belangrijkste Nederlandse representanten van het picturalisme. De lantaarnplaatjes die hij aan het einde van zijn loopbaan maakte, zijn te beschouwen als een keurcollectie. Daarin bracht hij zijn opvattingen over fotografie en schilderkunst tot uitdrukking. De qua omvang met dit archief vergelijkbare fotoverzameling van Eilers' opdrachtwerk bevindt zich in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam.

Archiefvormer

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.