10180: Collectie Mark Kolthoff

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10180

Periode:

1931 - 1937

Inleiding

De archiefvormer

Mark Kolthoff (1901-1992) was kunstschilder en cineast. Hij is in de jaren dertig onder invloed van Joris Ivens gaan fotograferen, voornamelijk sociale onderwerpen, maar zo nu en dan ook reclame- en architectuurfotografie. Kolthoff was als leraar actief in de Vereeniging van Arbeidersfotografen. Hij leerde hen om de werkomstandigheden in hun omgeving vast te leggen en zichtbaar te maken. Op die manier zouden zij een bijdrage leveren aan de bewustwording van het proletariaat. Kolthoff is een belangrijke representant van deze zogeheten Nieuwe Fotografie in Nederland. Vanaf 1933, toen Ivens voorgoed naar het buitenland vertrok, nam Kolthoff gaandeweg het schilderen weer op, waardoor de fotografie op de achtergrond raakte. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft hij niet meer gefotografeerd.

Het archief

Het merendeel van zijn archief heeft hij in de oorlog zelf vernietigd. Een restant daarvan, ruim 1000 negatieven uit de jaren dertig, vormen het huidige bestand. De onderwerpen variëren van stadsgezichten, reportages over de CPN, portretten van bevriende kunstenaars en familie tot reclamefoto's en surrealistische en abstracte foto-experimenten. Afdrukken van Kolthoff bevinden zich ook in de Collectie Historisch-documentaire foto-opdrachten (zie arch.nr. 10004; FOD 005) en in de Collectie foto-afdrukken (zie arch.nr. 10003).

Archiefvormer

Kolthoff, M. (1901-1993)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.