10162: Collectie B.W. Stomps

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10162

Periode:

1894 - 1900

Inleiding

Hoofdonderwijzer Benjamin Wilhelmus Stomps (1856-1904) begon in de jaren '90 van de negentiende eeuw te fotograferen. Door technologische vernieuwingen had de amateurfotografie juist in die periode een enorme impuls gekregen. Deze tijdgenoot van Jacob Olie nam regelmatig deel aan fototentoonstellingen. Hij maakte foto's van stadsgezichten, gebouwen en interieurs, onder meer van het Rijksmuseum. Bijzonder is zijn reportage van het Blindeninstituut aan de Vossiusstraat in Amsterdam. Ook fotografeerde Stomps landschappen aan de rand van de stad en in de omgeving van Arnhem en Nijmegen. Aan de foto's is te zien dat hij er meestal 's-zomers op uit trok, in de vakantieperiode. Een uitzondering hierop vormt een serie winterse opnamen van het Vondelpark en de Amstelveenseweg. Het archief Stomps bestaat uit ruim 500 opnamen uit de laatste jaren van de negentiende eeuw, waaronder 250 originele afdrukken.

Archiefvormer

Stomps, Benjamin Wilhelmus
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.