10158: Collectie D.F. Eberhardt

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10158

Periode:

1909 ca.-1935 ca.

Inleiding

De archiefvormer

Hoewel de amateur-fotograaf Dirk Ferdinand Eberhardt (1886-1978) vanaf het midden van de jaren twintig in Baarn en later in Hilversum woonde, fotografeerde hij nog veel in zijn geboortestad Amsterdam. Zijn werk was regelmatig op tentoonstellingen en in het fotografietijdschrift Focus te zien.

Het archief

Het fotoarchief bestaat uit ongeveer vijfhonderd negatieven en driehonderdzestig afdrukken uit de periode 1909-1935, waarbij het zwaartepunt op de jaren twintig en dertig ligt. Zijn favoriete onderwerp was het Amsterdamse straatbeeld, dat hij in romantische sfeerbeelden of in meer zakelijke opnamen vastlegde. Soms zijn mensen het hoofdmotief, soms het stadsschoon. Ook maakte Eberhardt interieuropnamen van het Koninklijk Paleis op de Dam en het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

In 1928 verscheen bij de Waelburch in Blaricum het fotoboekje Romantisch Amsterdam met reproducties van Eberhardt, Van Dalsum en anderen. Enkele foto's van Eberhardt zijn los van dit archief verworven en bevinden zich in de Collectie foto-afdrukken (toegangsnr. 10003).

Archiefvormer

Eberhardt, D.F.
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.