10122: Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto's eigen fotodienst

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10122

Periode:

1946-heden

Inleiding

De collectievormer

Ongeveer een derde van de honderdduizenden foto's van het Gemeentearchief is gemaakt door de fotografen van het Archief zelf. Deze fotodienst is in 1946 ingesteld en werd aanvankelijk bemand door één fotograaf, C.F. Jansen (1895-1961). Vóór die tijd werd deze rol vervuld door diverse onafhanklijke beroepsfotografen (zie Collectie foto's Leenheer, Martelhoff, Jansen, toegangsnr. 10118).

Behalve het zogenaamde klantenwerk (het afdrukken van foto's voor bezoekers van het Archief) hebben de fotografen de belangrijke taak de stad in al haar facetten te documenteren. Daartoe worden jaarlijks twee buurten uitgekozen, die zorgvuldig op foto worden vastgelegd: straten, straatleven, huizen en details. Daarnaast bestaat het werk uit het maken van reportages van locaties die onderhevig zijn aan veranderingen, bijvoorbeeld door afbraak, renovatie en nieuwbouw.

De collectie

Het Gemeentearchief volgt veranderingen in het stadsbeeld en uitbreidingen op de voet. Zo zijn er foto's gemaakt van de bouw van de Amsterdam Arena en de herbebouwing van het Java- en KNSM-eiland. Maar ook wanneer gebouwen van functie veranderen - een kerk die klimhal wordt -, komen de fotografen van het Archief in actie. Zij legden bijvoorbeeld ook de nieuwe functie van de Beurs van Berlage als muziektempel en tentoonstellingsruimte vast. Daarnaast worden bekende en minder bekende Amsterdammers gefotografeerd.

De archieffotografen werken meestal in zwart-wit, slechts wanneer het onderwerp dat vereist, zoals een reportage over graffiti, met kleurmateriaal.

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.