10120: Collectie J.H.H. Leonhardt

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10120

Periode:

1860 ca.-1989

Inleiding

De collectievormers

Johannes Hermanus Henricus Leonhardt (1833-1904) begon omstreeks 1860 met de vorming van een collectie tekeningen, prenten en kaarten met betrekking tot Amsterdam. Leonhardt was, met George Peck Jr., oprichter en directeur van de firma Peck & Co, het grootste drinkwaterbedrijf van de stad. Zijn zoon George Leonhardt (1866-1943), eveneens lid van de firma Peck & Co, zette het collectioneren voort. Toen George J.G. Leonhardt (1901-1981) de atlas tenslotte erfde was hij eigenaar geworden van een van de laatste particuliere Amsterdam-atlassen, die in de negentiende eeuw was gevormd. Enkele atlassen uit de negentiende en twintigste eeuw, zoals de Atlas Splitgerber en de Collectie Van Eeghen, kwamen in het Gemeentearchief van Amsterdam terecht. Maar de meeste Amsterdam-atlassen, zoals die van Sarphati, Wurfbain, Slagregen, Kroese, Weinrich en R.W.P. de Vries, werden publiekelijk geveild.

De collectie

In 1989 kwam de collectie Leonhardt, na 120 jaar in bezit van de familie te zijn geweest, onder de hamer. Een omvangrijk deel, van bijna 100 tekeningen, prenten en kaarten uit de zeventiende tot de twintigste eeuw, kon door het Gemeentearchief (later: Stadsarchief) worden aangekocht. Het belangrijkste blad is een gewassen potloodtekening van Bernard Picart uit omstreeks 1730, voorstellende een begrafenisstoet op de Dam. Voorts werden zestien tekeningen verworven van bekende achttiende-eeuwse kunstenaars als Reinier Vinkeles, Jan de Beijer en H.P. Schouten. Ook van de negentiende-eeuwse meesters Gerrit Lamberts en J.C. Greive werden fraaie stadgezichten aangekocht. Onder de 37 prenten bevinden zich drie zeer spectaculaire stadsprofielen uit de zeventiende en achttiende eeuw en een achttiende-eeuwse getekende schutterswijkkaart van het gebied tussen de Oudezijds Voorburgwal en het Rokin (wijk 8). In de jaren na de veiling konden nog diverse bladen, oorspronkelijk afkomstig uit de Collectie Leonhardt, verworven worden. Veruit het belangrijkste van die bladen is de monumentale tekening uit 1697 door Abraham Storck van het fregatschip Peter en Paul, met op de voorgrond Czaar Peter de Grote toekijkend vanuit een sloep.

Archiefvormer

Leonhardt, George Leonhardt, J.H.H.
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.