10109: Collectie Stadsarchief Amsterdam: affiches, serie A

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10109

Periode:

1870 - 1990

Inleiding

De ruim 9000 affiches van het Gemeentearchief vormen een van de grootste collecties van ons land. Ze geven een beeld van het culturele, politieke, sociale en economische leven in Amsterdam vanaf het einde van de vorige eeuw tot heden. In de collectie bevindt zich veel uniek materiaal dat nergens anders bewaard wordt. Een prominente plaats wordt ingenomen door de affiches met een culturele boodschap: beeldende kunsttentoonstellingen, podiumkunsten en film. Een andere categorie vormen de affiches met een politieke inhoud: politieke partijen en actiegroepen. Men vindt er affiches over de aanleg van de metro door de Nieuwmarkt, over verkeer en verkeersveiligheid, maar ook over de vrouwen-, homo- en studentenbeweging en van organisaties van etnische minderheden. De onderwerpen sport, recreatie en toerisme zijn ook ruim vertegenwoordigd. Met name de collectie op sportgebied is uniek. Deze geeft een beeld niet alleen van de professionele sportbeoefening, zoals Ajax, maar ook van de recreatieve sportbeoefening. Verder vindt men in deze rubriek ook affiches met meer volkse culturele uitingen, zoals kermissen en buurtfeesten, en ook een groot aantal Artis-affiches. Het uitgaansleven is minder goed vertegenwoordigd; deze affiches betreffen voornamelijk het alternatieve circuit, zoals de Melkweg en Paradiso. In de categorie bedrijfsleven zijn affiches te vinden met betrekking tot het bank- en verzekeringswezen en de pers. De affiches van De Bijenkorf vormen hierin een apart beschreven collectie. Het merendeel van de affiches in de collectie dateert uit de periode 1976-1985. Men vindt er namen van bekende kunstenaars, als Albert Hahn, Richard Roland Holst, Fre Cohen, Dick Elffers, Opland, Lies Ros en Gielijn Escher. Naast de reeds genoemde aparte collectie van De Bijenkorf bezit de Historisch-topografische atlas nog enkele andere afzonderlijke gevormde affichecollecties, namelijk van Albert Hahn, Frits Lugt, Dick Elffers, de RAI, het Concertgebouw, Total Design en het Veiligheidsinstituut.

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.