10108: Collectie R.H. Herwig

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10108

Periode:

1907 ca.-1930 ca.

Inleiding

De archiefvormer

De onderwijzer Reinhardt Herman Herwig (1878-1959) begon rond 1900 landschappen te fotograferen in Groningen en Drente. Vervolgens verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij hoofdonderwijzer werd op een lagere school. Zijn foto's werden opgemerkt door de toeristenindustrie en onder andere voor gidsen en prentbriefkaarten gebruikt. Omstreeks 1905 schreef Herwig enkele reisgidsjes, die hij met eigen foto's illustreerde. Ook bij artikelen in verschillende tijdschriften, zoals Buiten, Het Leven, Eigen Haard, De Panorama en De Wandelaar, verschenen zijn foto's. Hij werd de vaste fotograaf van Buiten, nadat hij in opdracht van dat blad in 1914 alle kastelen van Nederland had gefotografeerd. Maar een aanbod van het tijdschrift om als redacteur in dienst te komen, sloeg hij af. Hij wilde onderwijzer blijven. Vanuit zijn SDAP-achtergrond heeft hij herhaaldelijk zijn betrokkenheid bij de minder bedeelden in de maatschappij in zijn foto's tot uitdrukking gebracht. Pas na zijn pensionering begon hij een eigen fotobureautje in Soest, waar hij aan de vraag naar foto's uit binnen- en buitenland tegemoetkwam. Zijn werk laat groot vakmanschap en artistiek talent zien. Wat stijl betreft is hij een aanhanger van het picturalisme, een in 1890 opgekomen stijl van fotograferen gebaseerd op het schilderachtige in de schilderkunst.

Het archief

Het archief omvat bijna 500 glasnegatieven en ruim 300 foto's van Amsterdam uit de periode 1907-1930. Zij hebben als onderwerp onder meer het Begijnhof, Artis, interieurs van het Burgerweeshuis en de Oude Kerk.

Archiefvormer

Herwig, R.H. (1878-1958)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.