10106: Collectie Joh.B. Bickhoff

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10106

Periode:

1903-1950 ca.

Inleiding

De archiefvormer

De Amsterdamse beroepsfotograaf Johannes Baptista Bickhoff (1881-1968) kreeg bekendheid door de foto's die hij in 1903 van de Algemene Werkstaking te Amsterdam maakte. Samen met zijn vriend, de sigarenhandelaar A. Favier, legde hij de gebeurtenissen vast. De resultaten stelde hij in de etalage van de sigarenwinkel op het Koningsplein tentoon. Bickhoff maakte de opnamen in een tijd dat dergelijke fotoreportages nog geen gemeengoed waren.

Het archief

Het merendeel van de foto's uit het ruim 250 glasnegatieven omvattende archief uit de periode 1903-1950 zijn stadsgezichten. Maar Bickhoff beperkte zich daartoe niet: hij fotografeerde interieurs van kerken en restaurants, weeshuizen en Liefdadigheid naar Vermogen aan de Raamgracht. Enkele foto's hebben betrekking op koninklijk bezoek aan de hoofdstad, zoals de opening van de Beurs door Koningin Wilhelmina in 1903, het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik en de illuminatie op de Dam ter gelegenheid van de Julianafeesten in 1910. Zijn oudere broer H.W.J. Bickhof(f) (1866-1933) was eveneens fotograaf. Van een aantal foto's is niet vastgesteld wie van de twee de maker is geweest.

Archiefvormer

Bickhoff, Johannes Baptista (1881-1968)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.