10104: Collectie G.H. Breitner

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10104

Periode:

1890 - 1915

Inleiding

De archiefvormer

Dat de in Den Haag geboren schilder George Hendrik Breitner (1857-1923) ook een gedreven fotograaf is geweest is nog niet zo lang algemeen bekend. Na zijn verhuizing in 1886 naar Amsterdam, maakte Breitner deel uit van van de kring gelijkgestemde schilders en schrijvers van Tachtig. Zij schilderden en beschreven het stadsleven, zoals dat zich aan het eind van de negentiende eeuw voordeed, met doorbraken, dempingen, afbraak, uitbreidingen en opbouw. De spanning en dynamiek van het grote stadsleven legde Breitner in tekeningen en schilderijen vast, maar ook in het voor hem nieuwe medium, de fotografie. Zijn foto's zijn een prachtige registratie van het fin de siecle en de vitaliteit van Amsterdam rond de eeuwwisseling.

Het archief

In 1995 werden in het Amsterdams Gemeentearchief 263 glasnegatieven van Breitner ontdekt uit de periode 1890-1915. Breitner maakte voor deze foto's vaak gebruik van een zware camera, die zorgvuldig moest worden ingesteld voordat kon worden afgedrukt. Het resultaat is dan ook dat deze Amsterdamse stadsgezichten met zorg gecomponeerd zijn. Maar ook zijn er de typische Breitner snapshots bij, de snelle, vaak enigszins onscherpe foto's, die hij vanuit een laag standpunt, vanaf heuphoogte, van straattaferelen en voorbijgangers maakte. In 2016 werd bekend dat Breitner nauw contact had met andere amateurfotografen zoals de broers C.G. 't Hooft (1866-1936) en G.O. 't Hooft (1870-1947), respectievelijk kunsthistoricus en musicus. Enkele opnamen in dit archief zijn met zekerheid door G.O. 't Hooft gemaakt.

Een andere imposante collectie van ruim 2000 nitraatnegatieven van Breitner, uit een latere periode, bevindt zich sinds de ontdekking begin jaren '60 van de 20ste eeuw in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag.

Archiefvormer

Breitner, G.H. (George, 1857-1923)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.