10064: Archief van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij:; bouwtekeningen

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10064

Periode:

1872 - 1900

Inleiding

De archiefvormer

De Amsterdamsche Omnibus Maatschappij (AOM) is in 1872 door een vijftal vooraanstaande Amsterdammers opgericht. De leiding en de centrale onderhoudsdiensten waren op het Roeterseiland gevestigd. Na enige jaren ontstonden strubbelingen met de gemeente, die de lijnen tegen de zin van de AOM wilde laten elektrificeren. De kwestie werd in 1898 beslist: de gemeenteraad trok de concessie van de AOM in en de gemeente nam het bedrijf per 1 januari 1900 over.

Het archief

Het bouw- en tekeningenarchief van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij bestaat uit ongeveer 500 ontwerp-, werk- en bestektekeningen van roerende en onroerende zaken uit de periode 1872-1900. De tekeningen hebben betrekking op de gehele infrastructuur van een met paarden instandgehouden tramlijnvoering. Zo zijn er tekeningen van railtracés van verschillende tramlijnen, werkplaatsen, paardenstallen en remises. Architecten als A.L. van Gendt, G.B. Salm en A. Salm GBzn. ontwierpen de gebouwen voor de AOM, waaronder de remises aan de Overtoom en de Koninginneweg door Van Gendt, de directeurswoning Plantage Middenlaan 60 door G.B. Salm en de remise Schulpenbrug, Weesperzijde 144, door vader en zoon Salm.

Archiefvormer

Amsterdamsche Omnibus Maatschappij
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.