10055: Collectie Van Eeghen: tekeningen

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10055

Periode:

1607 ca.-1957 ca.

Inleiding

De collectievormers

De verzameling Van Eeghen is aangelegd door Chr.P. van Eeghen (1880-1968) en aangevuld door zijn dochter, dr. I.H. van Eeghen (1913-1996), die lange tijd adjunctarchivaris van het Gemeentearchief is geweest.

De collectie

De collectie bestaat uit meer dan zeshonderd tekeningen en prenten uit de zeventiende tot de twintigste eeuw. Ze hebben betrekking op Amsterdam. De collectie Van Eeghen is de laatste grote particuliere historisch-topografische verzameling die nog integraal bewaard is gebleven. Zowel door de lange periode van de Amsterdamse geschiedenis die in de collectie zichtbaar wordt, als door de vele grote kunstenaars van wie werk is opgenomen, is zij van grote waarde voor de bestudering van Amsterdam. Men vindt er tekeningen en prenten onder van kunstenaars als Claes Jansz Visscher, Lambert Doomer, Jacob van Ruisdael, Jan van der Heyden, Ludolf Bakhuysen, Jan de Beijer, Reinier Vinkeles, H.P. Schouten, Christiaan Andriessen, Gerrit Lamberts, W. Hekking Jr. en George Hendrik Breitner.

Zie over deze belangrijke collectie de in 1988 verschenen catalogus De verzameling Van Eeghen: Amsterdamse tekeningen 1600-1950.

Archiefvormer

Eeghen, C.P. van (Christiaan Pieter, 1816-1889) Eeghen, I. H. van (Isabella, 1913-1996)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.