10054: Collectie Stadsarchief Amsterdam: albums

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10054

Periode:

Onbekend

Inleiding

De Atlas heeft in de loop der jaren ruim 250 albums verzameld, in gebonden of losbladige vorm. De meeste bevatten foto's, maar er zijn er ook met tekeningen, prenten, prentbriefkaarten, bouwtekeningen en autogrammen. Het bijzondere van de meeste albums is dat zij vanuit een persoonlijke visie zijn samengesteld. Dat geldt in hoge mate voor portret- en familiealbums, waarvan zich er vele in de collectie bevinden. Zo is er een album met fotoportretten samengesteld door G. van Tienhoven. Hetzelfde geldt voor albums die de neerslag vormen van jubilea, een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen. Een voorbeeld hiervan is het album dat de verbouwing en de inrichting van de firma Ivens & Co aan de Kalverstraat 115 in 1915/'16 laat zien, en het album met ontwerptekeningen van erepoorten en andere decoraties voor het feest op 18 september 1816 e.v. ter gelegenheid van het huwelijk van prins Willem II en Anna Paulovna. Uniek zijn ook de albums die ons een blik gunnen binnen een instelling door de ogen van een van de medewerkers. Mooi in dit verband is het album met 'kiekjes' van het verplegend personeel en de verpleegden van het Stadsbestedelingenhuis uit de jaren 1930-1940 en het album met foto's van de Gaarkeuken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder de albums bevinden zich ook enkele schetsboeken, zoals dat van Otto B. de Kat (1907-1995) en dat met anonieme tekeningen van Noord-Hollandse dorpen. Vermelding verdienen ook het album dat Willem de Vos Jzn, bestuurder van de afdeling Muziek van de Maatschappij Felix Meritis, samenstelde met getekende portretten van musici in de periode 1863-1873 en het album met fotoportretten en gedichten van leden van het College van Collectanten van de Oude Kerk, dat in 1885 werd aangeboden aan de voorzitter W.J. van Elden Hzn bij zijn vertrek. Hoewel albums uit andere archieven en collecties in de nummering zijn opgenomen, behoren zij niet tot deze collectie. Die nummering dient dan ook voornamelijk om deze albums wat hun vorm betreft te onderscheiden van andere objectsoorten.

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.