10032: Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten van gebieden buiten Amsterdam

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10032

Periode:

ca. 1525-ca. 2000

Inleiding

De collectievormer

Tot de activiteiten van het Gemeentearchief behoort het verwerven en beheren van archieven en collecties die door instanties, bedrijven en personen zijn gevormd. Daarnaast verwerft het Archief ook zelf actief materiaal, in het bijzonder prenten, tekeningen, affiches, bouwtekeningen, foto's, kaarten en boeken. De aanwinsten worden in afzonderlijke collecties bewaard. De Collectie albums, de Collectie bouwtekeningen en de Collectie kabinetfoto's zijn voorbeelden daarvan. Stukken uit archieven worden in de regel niet in dergelijke collecties ondergebracht.

In 1878 kreeg het Gemeentearchief voor het eerst subsidie uit de stedelijke kas om de reeds bestaande verzameling kaarten en plattegronden door gerichte aankopen uit te breiden. Door de jaren heen heeft het Archief unieke collecties kunnen opbouwen. Informatie over recente aanwinsten wordt regelmatig op de website van het archief aangeboden.

De collectie

De collectie van circa 725 kaarten geeft een beeld van het landelijk gebied rondom Amsterdam. Een van de hoogtepunten is de uit 1525 daterende kaart van het gebied ten zuiden van Amsterdam de 'Ring van Amstelland' door Croock. Deze unieke kaart is vooral van betekenis voor de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis. Een andere unieke kaart is het Ontwerp voor een kanaal tussen Montfoort en Amsterdam door een anonieme cartograaf uit circa 1554.

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.