10017: Collectie A.M.J. Hendrichs

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10017

Periode:

1868 - 1894

Inleiding

De archiefvormer

Augustinus Maurits Johannes Hendrichs (geb. 1834) was van 1867 tot 1904 voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel en daarnaast onder meer ondervoorzitter van de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij, die concessie had verkregen voor het graven van het Noordzeekanaal. Hendrichs gaf opdracht het ontstaansproces van dit kanaal te documenteren.

Het archief

De 80 foto's in dit archief geven een beeld van de in 1868 begonnen werkzaamheden voor het Noordzeekanaal en van de bouw van de nieuwe, grotere Noordzeesluizen bij Velsen in de jaren negentig. Er is werk van Pieter Oosterhuis, Wegner & Mottu, R. Guicherit, C. van der Aa & J. Chrispijn en Gustaaf Oosterhuis. Bijzonder is de driedelige panoramafoto van de Oranjesluizen uit 1871 en het gezicht op de Oosterspoorweg in aanbouw, beide van de hand van Pieter Oosterhuis.

De geschreven documentatie uit de collectie Hendrichs is ondergebracht onder toegangsnummer : brochures, krantenartikelen en rapporten met betrekking tot het Noordzeekanaal, het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Archiefvormer

Hendrichs, August M.J.
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.