10014: Collectie A.C.B. Heynert

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10014

Periode:

1886 - 1910

Inleiding

De archiefvormer

De hoofdonderwijzer A.C.B. Heynert (1854-1942) was een amateurfotograaf, die zijn directe omgeving vastlegde.

Het archief

Het archief omvat uit de periode 1893-1907 enkele honderden opnamen van stadsgezichten in de nieuw aangelegde buurt de Pijp of van zijn leerlingen tijdens uitstapjes in en buiten de stad, zijn familie en vrienden.

Archiefvormer

Heynert, A.C.B. (1853-1942)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.