10013: Collectie C.A.J. van Angelbeek

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10013

Periode:

1933 - 1947

Inleiding

De archiefvormer

C.A.J. van Angelbeek (1891-1965) was werkzaam als ongeschoold arbeider en daarnaast actief als amateur-fotograaf. Door zijn lidmaatschap van de Vereeniging van Arbeiders Fotografen verkeerde hij in de kringen van de artistieke avant-garde van Amsterdam.

Het archief

Hoewel Van Angelbeek zich in artistiek opzicht niet kon meten met professionals als Eva Besnyö (zie toegangsnr. 10004) en Mark Kolthoff (zie toegangsnr. 10180), zijn zijn foto's van grote waarde. Zijn werk is symbolisch voor de emancipatie van de arbeidersbeweging en markeert een bijzondere periode uit de geschiedenis van de fotografie en de communistische beweging in Nederland. Het archief van circa zeshonderd foto's omvat onder meer opnamen van het Jordaanoproer en het daaropvolgende repressieve optreden in 1934, politieke bijeenkomsten, acties voor de Internationale Roode Hulp en voor de Republikeinen tijdens de Spaanse burgeroorlog en, uit de periode 1933-1947, van woonomstandigheden, huisuitzettingen en huurstakingen. Vergelijk ook het fotoarchief Mark Kolthoff (10180)

Archiefvormer

Angelbeek, C.A.J. van (1891-1965)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.