10007: Collectie Stadsarchief Amsterdam: stereofoto's

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10007

Periode:

1856-ca. 1920

Inleiding

De collectievormer

Tot de activiteiten van het Gemeentearchief behoort het verwerven en beheren van archieven en collecties die door instanties, bedrijven en personen zijn gevormd. Daarnaast verwerft het Archief ook zelf actief materiaal, in het bijzonder prenten, tekeningen, affiches, bouwtekeningen, foto's, kaarten en boeken. De aanwinsten worden in afzonderlijke collecties bewaard. De Collectie albums, de Collectie bouwtekeningen en de Collectie kabinetfoto's zijn voorbeelden daarvan. Stukken uit archieven worden in de regel niet in dergelijke collecties ondergebracht.

In 1878 kreeg het Gemeentearchief voor het eerst subsidie uit de stedelijke kas om de reeds bestaande verzameling kaarten en plattegronden door gerichte aankopen uit te breiden. Door de jaren heen heeft het Archief unieke collecties kunnen opbouwen. Informatie over recente aanwinsten wordt regelmatig op de website van het archief aangeboden.

De collectie

Stereofoto's zijn vanaf 1856 in Amsterdam gemaakt en behoren tot de vroegste fotografische stadsgezichten. De collectie van het Gemeentearchief bestaat uit ruim duizend stereofoto's en stereodia's uit de periode 1856-1920. Daaronder bevinden zich ongeveer twintig hoogstzeldzame stereoglasdiapositieven van Pieter Oosterhuis uit 1856/57. Als vroegste voorbeelden van het werken 'buitenshuis' van deze fotograaf markeren deze opnames het begin van zijn topografische oeuvre, dat zou uitgroeien tot het belangrijkste binnen dit genre in Nederland.

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.