10005: Collectie Stadsarchief Amsterdam: kabinetfoto's

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10005

Periode:

ca. 1868-ca. 1910

Inleiding

De collectievormer

Tot de activiteiten van het Gemeentearchief behoort het verwerven en beheren van archieven en collecties die door instanties, bedrijven en personen zijn gevormd. Daarnaast verwerft het Archief ook zelf actief materiaal, in het bijzonder prenten, tekeningen, affiches, bouwtekeningen, foto's, kaarten en boeken. De aanwinsten worden in afzonderlijke collecties bewaard. Voorbeelden daarvan zijn de Collectie albums, de Collectie bouwtekeningen en de hier behandelde Collectie kabinetfoto's. Stukken uit archieven worden in de regel niet in dergelijke collecties ondergebracht.

In 1878 kreeg het Gemeentearchief voor het eerst subsidie uit de stedelijke kas om de reeds bestaande verzameling kaarten en plattegronden door gerichte aankopen uit te breiden. Door de jaren heen heeft het Archief unieke collecties kunnen opbouwen. Informatie over recente aanwinsten wordt regelmatig op de website van het Archief aangeboden.

De collectie

In 1867 werd het zogenoemde kabinetformaat (11 x 16 cm) populair in de portretateliers. Niet veel later kwamen er ook stadsgezichten in deze afmetingen in de handel. Net als de stereofoto's (zie toegangsnr. 10007) waren ze bestemd voor de toeristische markt.

De collectie bestaat uit ongeveer tweeduizend kabinetfoto's uit de periode 1867-1910. Zij vormen een van de belangrijkste visuele bronnen voor de stad in de negentiende eeuw. In Amsterdam waren de belangrijkste fotografen die in dit genre werkten, Pieter Oosterhuis, Gustaaf Oosterhuis en A. Rooswinkel. De fotografen die voor uitgever A. Jager werkten, zijn anoniem gebleven.

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.