10003: Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto-afdrukken

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10003

Periode:

ca. 1850-ca. 2002

Inleiding

De collectievormer

Tot de activiteiten van het Gemeentearchief behoort het verwerven en beheren van archieven en collecties die door instanties, bedrijven en personen zijn gevormd. Daarnaast verwerft het Archief ook zelf actief materiaal, in het bijzonder prenten, tekeningen, affiches, bouwtekeningen, foto's, kaarten en boeken. De aanwinsten worden in afzonderlijke collecties bewaard. De Collectie albums, de Collectie bouwtekeningen en de Collectie kabinetfoto's zijn voorbeelden daarvan. Stukken uit archieven worden in de regel niet in dergelijke collecties ondergebracht.

In 1878 kreeg het Gemeentearchief voor het eerst subsidie uit de stedelijke kas om de reeds bestaande verzameling kaarten en plattegronden door gerichte aankopen uit te breiden. Door de jaren heen heeft het Archief unieke collecties kunnen opbouwen. Informatie over recente aanwinsten wordt regelmatig op de website van het archief aangeboden.

De collectie

In de collectie foto-afdrukken bevinden zich foto's die niet tot een van de andere collecties behoren. De collectie omvat enkele zeer zeldzame en fraaie opnames uit de beginperiode van de fotografie, zoals de stadsgezichten van de Engelse fotograaf Benjamin Brecknell Turner uit 1857, een grote zoutdruk met een gezicht op de Oudeschans van Munnich en Ermerins, twee anonieme zoutdrukken uit circa 1855 met gezichten op de Amstelsluizen en de Nieuwevaart. Verder enkele series van Pieter Oosterhuis, van de Willemsluizen, het Vondelpark, stedelijke bebouwing uit de periode 1861-1875. Andere topstukken zijn de stadsgezichten en portretten in edele procédés van Bernard F. Eilers en de vintage prints van Mark Kolthoff en Cas Oorthuys, twee representanten van de Nieuwe Fotografie, een magazijnstereoscoop met inhoud, een fraaie selectie uit de stereoscopische Vues de Hollande van Pieter Oosterhuis, ingenieursfoto's van Johann Georg Hameter en vader en zoon Oosterhuis, stadsgezichten van Albert Greiner, de kunstenaarsportretten van Willem Witsen en zijn kring. Ook bevinden zich in de collectie een aantal 19e eeuwse albums, zoals het album 'Souvenir d'Amsterdam' van de koopman W.A. Mirandolle, portretalbums van de Commissarissen van Politie, van musici in Felix Meritis en van G. van Tienhoven en zijn kring en reisalbums met grootformaat stadsgezichten van o.a. Pieter Oosterhuis, de complete serie panorama's van G.H. Heinen. Ook de moderne aankopen, eind jaren zestig geïnitieerd door de toenmalige conservator Wim Vroom en tot op heden voortgezet met werk van veel belangrijke Nederlandse fotografen uit het documentaire genre, maken deel uit van deze collectie.

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.