A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
nrarchief of collectieinleidinginventarispdfscans
10015C. Deenikinleidingpdf
30163C. Plate: Amsterdamse hofjeswoningeninleidingpdf
733C. Poel Jr.inleidinginventarispdf3.623
733.FOC. Poel Jr.: foto'sinleidingpdf
30499C. Tichelaarinleidinginventarispdf
397C. van Amstelinleidinginventarispdf
1082C.A. Blazerinleidinginventarispdf161
10013C.A.J. van Angelbeekinleidingpdf
10073C.B. Stroethoffinleidingpdf
1422C.F. Helmsinleidinginventarispdf5
1610C.J. Heereninleidinginventarispdf38
1192C.R.J. Besselinginleidingpdf
30971C.W. Manderslootinleidinginventarispdf101
30425Cacaofabriek L. Prinsinleidinginventarispdf
30344Café 't Mandjeinleidinginventarispdf418
1419Café Restaurant De Posthoorninleidingpdf
30912Capital Pressinleidingpdf
30375Caraibische Werkgroepinleidinginventarispdf
30750Carel Blazer / MAIinleidinginventarispdf1.419
801Cargadoors Vinke & Co.inleidinginventarispdf1.481
30845Carl Deniginleidinginventarispdf93
30728Carla de Raetinleidingpdf
1408Carolina Eitjeinleidinginventarispdf117
204Centraal Brouwerijkantoor en rechtsvoorgangerinleidingpdf
907Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Gezondheidskoloniesinleidingpdf
885Centraal Tooneel N.V.inleidinginventarispdf
682Centrale Bond voor Inwendige Zending en Algemeen Maatschappelijk Werk en rechtsvoorgangerinleidingpdf
479.ACentrale Choleracommissieinleidinginventarispdf41
5203Centrale Commissie Gemeentelijke Diensten en Bedrijven inzake een Nieuwe Loonregeling; Subcommissiesinleidinginventarispdf
479Centrale Commissie ter Verzorging van Choleralijdersinleidinginventarispdf7
5335Centrale Commissie voor de Statistiekinleidinginventarispdf
5199Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf173
5201Centrale Commissie Werkliedenzakeninleidinginventarispdf
1467Centrale Cooperatie voor Zuivelprodukten te Amsterdaminleidinginventarispdf
411Centrale Keukeninleidinginventarispdf26
5246Centrale Voorzieningsdienst en rechtsvoorgangerinleidingpdf
5453Centrale/Gezamenlijke Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Amsterdaminleidinginventarispdf
30822Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) Amsterdaminleidinginventarispdf
1431Centrumbank en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf2.119
1473Ceteco N.V.inleidingpdf
30423Charles Boost: tekeningeninleidinginventarispdf
30790Charles Vlek / MAIinleidingpdf
481Choleracommissie 1848inleidinginventarispdf490
30078Chris de Ruiginleidingpdf
944Christelijk Mannenkoor Valeriusinleidinginventarispdf187
1582Christelijke Boeren- en Tuindersbond Amstelveen e.o.inleidinginventarispdf
1557Christelijke Gemengde Zangvereniging De Lofsteminleidinginventarispdf
1018Christelijke Gereformeerde Gemeente Amsterdam-Noordinleidinginventarispdf
30661Christelijke Gymnastiek Vereniging Het Funeninleidinginventarispdf4
1578Christelijke Historische Kiesvereniging Nieuwer-Amstel/Amstelveen Oost en Westinleidinginventarispdf
30015Christelijke Historische Kiesvereniging Ouderkerkinleidinginventarispdf
1159Christelijke Jongelingen Vereniging Daniëlinleidinginventarispdf
1576Christelijke Jongelingsvereniging Nieuwer-Amstelinleidinginventarispdf
1583Christelijke Plattelandsjongeren; Afdeling Ouderkerk e.o.inleidinginventarispdf
30369Christelijke School Ransdorpinleidinginventarispdf159
20004cineast Jan Wiegelinleidingpdf
30865Clara Brinkgreveinleidinginventarispdf
31014Clara Rosa Groeninleidinginventarispdf121
30842Claudie Crommelininleidingpdf
30926Claverhuisinleidingpdf
30298Cloeck en Moedigh N.V.inleidingpdf
30955Club Trouwinleidingpdf
30988Co van Poorteninleidinginventarispdf
1060Co-op Centruminleidinginventarispdf
1226COC; Afdeling Amsterdaminleidinginventarispdf272
30870Cock Horninleidingpdf
1204Collectanten College Sint Stephanus in de Kerk van het Allerheiligst Hart van Jezus te Amsterdam (Vondelkerk)inleidinginventarispdf395
1176Collectieve Israël Actieinleidingpdf
30039College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam: notulen van vergaderingen en besluiteninleidinginventarispdf4.239
31087College van Burgemeester en Wethouders: notulen van vergaderingen en besluiteninleidinginventarispdf52
943College van Directeuren van Openbaar Middelbaar en Voortgezet Onderwijs te Amsterdam en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
284College van Zetters en Controleurs inzake de Klassificatie van Beroepen voor de Patentbelastinginleidinginventarispdf7
1567College Wijnsenioreninleidinginventarispdf
30360College Zeemanshoopinleidinginventarispdf91
491College Zeemanshoopinleidinginventarispdf6.056
262Colleges van Bestuur van de Stads Tusschen- en Burgerscholeninleidinginventarispdf
261Colleges van Bestuur van de Stads-Armenscholeninleidinginventarispdf323
1377Colleges, Altaren en Gilden in de Nieuwe of Onze Lieve Vrouwenkerkinleidinginventarispdf
1376Colleges, Altaren en Gilden in de Oude of St.-Nicolaaskerkinleidinginventarispdf8
506Collegiantenkasinleidinginventarispdf306
27Collegium Medicum, Collegium Obstetricium en Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzichtinleidinginventarispdf34.970
1228Collegium Medicusinleidinginventarispdf1.028
30446Collegium Musicum Amstelodamenseinleidinginventarispdf36
30012Comité 50 jaar Derde H.B.S. met Vijfjarige Cursus B te Amsterdaminleidingpdf
175Comité Amsterdam van de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indiëinleidinginventarispdf2.204
861Comité Amsterdam, ter Viering van de 10de Bevrijdingsdag (5 Mei-Comité)inleidinginventarispdf1.191
1490Comité Behoud Weilandje Vrije Geerinleidingpdf
1382Comité Bredero-Herdenking 1968 en het Comité 400 jaar Brederoinleidinginventarispdf964
30059Comité geen Bebouwing Olympiapleininleidingpdf
1518Comité Gümüs Moet Blijveninleidinginventarispdf1
624Comité Hollandsche Schouwburginleidinginventarispdf438
249Comité Kroningsstad 1948inleidinginventarispdf97
1404Comité Moet Amsterdam Amsterdam Blijven???inleidingpdf
1081Comité Protest-Actie tegen de Aanstelling en het Optreden van Paul van Kampen als Dirigent van het Concertgebouworkestinleidinginventarispdf
965Comité Socialisme en Kerkinleidinginventarispdf
104Comité ter Versiering van District V, ter Gelegenheid van het Eerste Koninklijk Bezoek na de Geboorte van Prinses Julianainleidinginventarispdf
5380Comité tot Herdenking van de Mobilisatie van 1914 in Amsterdaminleidinginventarispdf
174Comité tot Herdenking van den Honderdsten Geboortedag van Dr. J.P. Heyeinleidinginventarispdf130
604Comité tot Herdenking van het 12 ½-jarig Burgemeesterschap van Dr. W. de Vlugtinleidinginventarispdf
706Comité van Belgisch-Nederlandsch-Luxemburgse Samenwerking; Afdeling Amsterdam (Comité Benelux Amsterdam)inleidinginventarispdf
307Comité Van Jachthoorn tot Kampvuurinleidinginventarispdf
503Comité van Nederlandsche Katholieke Vrouwen tot het Aanbieden van een Eerevaan aan de Zouaveninleidinginventarispdf80
30333Comité Vijzelgrachtinleidingpdf
936Comité voor Belangenbehartiging van Gemeenteambtenaren van Geannexeerde Gemeenteninleidinginventarispdf160
139Comité voor de Gedachtenisviering van Mr. Isaac da Costainleidinginventarispdf
392Comité voor Oorlogsmonumenten te Amsterdaminleidinginventarispdf
405Comité voor Volkstuineninleidinginventarispdf10
30531Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurtinleidinginventarispdf
145Commandant van een Halve Brigade der Gewapende Burgerwacht in Wijk 55inleidinginventarispdf28
1069Commanditaire Vennootschap Wm. H. Müller & co.inleidinginventarispdf187
5179Commissaris over de Publieke Werkeninleidinginventarispdf179
603Commissaris van de NV Holland Bank Chr.P. van Eegheninleidinginventarispdf52
5210Commissaris van de Stedelijke Accijnzen en Belastingen en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf569
304Commissarissen der Deelhebbers in de Geldlening van Drie Miljoen in 1808 en de daarvoor Verbonden Erfpachten in Oost-Friesland en Jeverinleidinginventarispdf
56Commissarissen over de Vaart op den Rijninleidinginventarispdf1.496
490Commissarissen over het Raadhuisinleidinginventarispdf779
93Commissarissen tot den Graanhandel en Commissie voor den Graanhandelinleidinginventarispdf559
5072Commissarissen van de Desolate Boedelkamerinleidinginventarispdf30.672
5242Commissarissen van de Grote Koopmansbeurs (Beurscommissie)inleidinginventarispdf
5032Commissarissen van de Raad der Stad Amsterdam tot het Defensiewezeninleidinginventarispdf1.146
5041Commissarissen van de Rekenkamer of College van de Rekenmeestersinleidinginventarispdf1.649
5155Commissie 3500 Woningenplaninleidinginventarispdf
30258Commissie Ad Hoc Gemeentearchiefinleidingpdf
5310Commissie Automatisering Bestuurlijke Informatieverwerkinginleidinginventarispdf
5085Commissie Belast met het Bestuur over het Amortisatiefonds der Stedelijke Schuld van de Stad Amsterdaminleidinginventarispdf78
5378Commissie betreffende de Inschakeling van Organisaties van Gemeentenaren in de Huishouding der Gemeente (Commissie inzake Gemeentelijke Bestuursorganisatie)inleidinginventarispdf
5271Commissie Bezuiniging en Reorganisatie bij de Gemeenteziekenhuizen en de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienstinleidinginventarispdf
5088Commissie bij de Bouw en Exploitatie van de Nieuwe Beurs en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf22
5216Commissie Bouw Nieuw Stadhuis en Juries van de Stadhuisprijsvrageninleidinginventarispdf302
30011Commissie Bredero Herdenkinginleidinginventarispdf
5250Commissie Financieel Onderzoek Gemeente Energiebedrijfinleidinginventarispdf
5207Commissie Georganiseerd Overleg inzake de Salarisregeling der Ambtenaren van de Politieinleidinginventarispdf
5309Commissie Herindeling Ambtenarenfunctiesinleidinginventarispdf
31143Commissie Historische Schepeninleidinginventarispdf
5364Commissie Huurtoelageninleidinginventarispdf
1364Commissie Infrastructurele Projecten Amsterdaminleidinginventarispdf
5386Commissie inzake Bezuinigingen bij de Woningdienst, de Dienst Publieke Werken, de Dienst Bouw- en Woningtoezicht en de Afdeling R.E.P.K.inleidinginventarispdf
5341Commissie inzake de Bestrijding van Geslachtsziekteninleidinginventarispdf
5348Commissie inzake de Economische Plaatsing der Patiënten in de Gemeenteziekenhuizeninleidinginventarispdf
5396Commissie inzake de Gevolgen van een Eventuele Zandwinning uit de Westeinderplas (Molmcommissie)inleidinginventarispdf
5129Commissie inzake de Herziening van het Erfpachtstelselinleidinginventarispdf
564Commissie inzake de Onderhoudsplicht ingesteld door de Armenraad 1923inleidinginventarispdf
5371Commissie inzake de Rioleering en Waterverversching van Amsterdaminleidinginventarispdf473
5327Commissie inzake de Vaststelling van de Sluitingstijden van Winkels en Bedrijveninleidinginventarispdf
5117Commissie inzake een Regeling van de Rechtstoestand van Gemeenteambtenaren en Beambteninleidinginventarispdf
5135Commissie inzake het Taptoeschandaalinleidinginventarispdf
5154Commissie inzake Reorganisatie van het Burgerlijk Armbestuurinleidinginventarispdf
5147Commissie inzake Tramwegaanvrageninleidinginventarispdf
5204Commissie Medezeggenschap en Subcommissies I, II en IIIinleidinginventarispdf
5156Commissie omtrent het al of niet Keuren der Ansjovisinleidinginventarispdf19
5273Commissie Polikliniekeninleidinginventarispdf
5359Commissie Practische Apothekersexamens te Amsterdaminleidinginventarispdf
5333Commissie Samenwerking Regionale Organen voor de Gasvoorzieninginleidinginventarispdf
5354Commissie Schoonmaakdienst, Glazenwasserij en Stoffeerderijinleidinginventarispdf
471Commissie ten Dienste van Nijverheid en Bedrijveninleidinginventarispdf713
122Commissie ter Huldiging van A.Th. Hartkamp op zijn 70ste Verjaardaginleidinginventarispdf
37Commissie tot Aanbieding van een Nationaal Geschenk bij Gelegenheid van het 25-jarig Koningschap van Willem IIIinleidinginventarispdf621
5233Commissie tot de Beëedigde Stadswerkers, Meters, Wegers, Dragers, enz.inleidinginventarispdf
5132Commissie tot de IJ- en Havenwerkeninleidinginventarispdf
133Commissie tot Feestregeling van het Derde Nederlandsche Nationaal Zangersfeestinleidinginventarispdf
5112Commissie tot Herziening van de Grondslag waarop de Lijsten der Kiesgerechtigden zijn Gemaaktinleidinginventarispdf
5116Commissie tot Herziening van de Recognities, die door Ambtenaren Jaarlijks Moeten Worden Betaaldinleidinginventarispdf
5325Commissie tot Herziening van het Gemeentelijk Jaarverslaginleidinginventarispdf
5126Commissie tot Herziening van het Plaatselijke Belastingstelselinleidinginventarispdf
5113Commissie tot Herziening van het Reglement van Ordeinleidinginventarispdf
5139Commissie tot Herziening van het Reglement voor de Makelaarsinleidinginventarispdf
35Commissie tot het Aanbieden van een Nationaal Huldeblijk aan Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont bij Gelegenheid van haar Huwelijk met Koning Willem IIIinleidinginventarispdf237
5121Commissie tot het Maken van een Plan voor de Conversie en Vermindering van de Gevestigde Schuld van de Stad Amsterdaminleidinginventarispdf
5120Commissie tot het Maken van een Plan voor een Amortisatiefondsinleidinginventarispdf
5123Commissie tot het Ontwerpen der Nodige Reglementen en Instructiën voor het Beheer van het Amortisatiefondsinleidinginventarispdf
5158Commissie tot het Ontwerpen of Voordragen van een Plan voor Reiniging en Reinhouding van de Bodem en de Wateren van Amsterdam, ook met het Oog op de Afdamming van het IJinleidinginventarispdf
5241Commissie tot het Ontwerpen van een Havenreglement voor het Oosterdokinleidinginventarispdf
461Commissie tot het Ontwerpen van een Plan tot Uitbreiding der Bebouwde Kom van de Gemeente benoorden het IJinleidinginventarispdf
887Commissie tot het Organiseren van Jaarlijkse Voordrachtwedstrijden voor Leerlingen van het V.H.M.O.inleidinginventarispdf
5243Commissie tot het Regelen en Bepalen der Zettingen van het Broodinleidinginventarispdf
60Commissie tot het Zenden van Werklieden naar de Wereldtentoonstelling te Parijsinleidinginventarispdf489
142Commissie tot Huldiging van de Amsterdamsche Brandweer bij Haar 50-jarig Bestaaninleidinginventarispdf
120Commissie tot Huldiging van de Koningin-Moeder bij Gelegenheid van haar 25-jarig Verblijf in Nederlandinleidinginventarispdf
864Commissie tot Huldiging van de Koningin-Moeder in 1929inleidinginventarispdf
868Commissie tot Huldiging van de Nagedachtenis van Generaal J.B. van Heutzinleidinginventarispdf75
69Commissie tot Huldiging van de Nagedachtenis van Mr. N. de Roeverinleidinginventarispdf
5211Commissie tot Liquidatie van de Gildenfondseninleidinginventarispdf
31Commissie tot Ondersteuning der Onverzorgd Achtergebleven Betrekkingen van Miliciensinleidinginventarispdf
480Commissie tot Ondersteuning van Behoeftige Choleralijders en Hunne Nagelaten Betrekkingeninleidinginventarispdf
5328Commissie tot Onderzoek naar het Beheer van de Koffiekamer ter Secretarieinleidinginventarispdf13
5331Commissie tot Onderzoek van de Sociaal-Economische Functie van de Binnenstad van Amsterdaminleidingpdf
5119Commissie tot Onderzoek van de Stadsfinanciën en Bezuiniging der Stedelijke Uitgaveninleidinginventarispdf
462Commissie tot Onderzoek van den Toestand van het Marktwezeninleidinginventarispdf457
57Commissie tot Oprichting van een Nationaal Gedenkteken Gewijd aan de Grote Daden der Vroegere Nederlandse Zeeheldeninleidinginventarispdf194
5127Commissie tot Opsporing van Middelen ter Voorziening in het Tekort Ontstaan door het Wegvallen van de Accijnsen op het Gemaal enz. (Equivalent Commissie)inleidinginventarispdf
58Commissie tot Plaatsing van een Gedenksteen in het Geboortehuis van Eduard Douwes Dekkerinleidinginventarispdf40
67Commissie tot Plaatsing van een Gedenksteen op het Graf van M.G. Snoekinleidinginventarispdf
32Commissie tot Regeling der Feestviering bij het 25-jarig Regeringsjubileum van Koning Willem IIIinleidinginventarispdf
5165Commissie tot Regeling en Besturing der Plechtigheid van de Eerste Doorschutting door de Grootste Doorvaart der Oosterdoksluisinleidinginventarispdf
5152Commissie tot Regeling van de Geneeskundige Armenverzorginginleidinginventarispdf
25Commissie tot Regeling van de Optocht ter Viering van het Halve Eeuwfeest der Overwinning van Waterlooinleidinginventarispdf
5162Commissie tot Regeling van het Lager Onderwijs in de Gemeente Amsterdaminleidinginventarispdf
17Commissie tot Regeling, Toezicht en Beheer voor de Tentoonstelling van Oude Schilderijeninleidinginventarispdf16
61Commissie tot Schikking in de Zaak tussen de Gemeente Nieuwer-Amstel en de Duinwater Maatschappijinleidinginventarispdf
5137Commissie tot Uitvoering van het Koninklijk Besluit van 15 April 1818 betreffende de Kanaalvaart en het IJinleidinginventarispdf
143Commissie tot Verlichting van de Westertoreninleidinginventarispdf
5454Commissie tot Wering van Schoolverzuim (Ressort III te Amsterdam)inleidinginventarispdf
5455Commissie tot Wering van Schoolverzuim (Ressort IV te Amsterdam)inleidinginventarispdf
5456Commissie tot Wering van Schoolverzuim (Ressort Onbekend, Waarschijnlijk Ressort II te Amsterdam)inleidinginventarispdf
486Commissie tot Wering van Schoolverzuim in het Ressort Nieuwendaminleidinginventarispdf
629Commissie tot Wering van Schoolverzuim in Ressort V te Amsterdaminleidinginventarispdf
5307Commissie Uniform- en Dienstkledinginleidinginventarispdf
5324Commissie van Advies Art. 23 Verordening op het Huurauto- en Taxibedrijf en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
5103Commissie van Advies in het Beheer van Gemeente Woningeninleidinginventarispdf
5261Commissie van Advies in het Broodbakkersbedrijfinleidinginventarispdf
5222Commissie van Advies inzake Art. 54 der Bouwverordening en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
5249Commissie van Advies inzake Bezuinigingen bij de Gemeente Gasfabriekeninleidinginventarispdf
5349Commissie van Advies inzake de Archiefordening van Diensten en Bedrijveninleidinginventarispdf
475Commissie van Advies inzake de Gemeentelijke Bad- en Wasinrichtingeninleidinginventarispdf
5254Commissie van Advies inzake de Handelsbetrekkingen van Amsterdaminleidinginventarispdf
474Commissie van Advies inzake de Openstelling voor het Publiek der Duinwaterwinplaatseninleidinginventarispdf
5118Commissie van Advies inzake de Salarisherziening van Personeel van Administratiën, Diensten en Bedrijven niet Behorende tot de Gemeentesecretarieinleidinginventarispdf
5142Commissie van Advies inzake het Ontwerp Havenreglementinleidinginventarispdf
5245Commissie van Advies inzake Prijsverhoging door Oorlogstoestandinleidinginventarispdf
5206Commissie van Advies inzake Straffen aan Politiepersoneelinleidinginventarispdf748
5374Commissie van Advies inzake Straffen Ambtenareninleidinginventarispdf
5373Commissie van Advies inzake Straffen Arbeids Contractanteninleidinginventarispdf
5375Commissie van Advies inzake Straffen Werkliedeninleidinginventarispdf
5219Commissie van Advies inzake Wijziging der Bepalingen omtrent Minimumloon en Maximum Arbeidsduur in de Bestekken voor Gemeentewerkeninleidinginventarispdf
5200Commissie van Advies inzake Wijziging van het Reglement voor de Werklieden en Daarmee Gelijkgestelden in Dienst van de Gemeente (Commissie Werkliedenreglement)inleidinginventarispdf
5198Commissie van Advies voor de (Definitieve) Indeling der Ambtenaren in Salarisgroepen en opvolgersinleidinginventarispdf
472Commissie van Advies voor de Gemeente Volkstuineninleidinginventarispdf
5308Commissie van Advies voor de Indeling van de Betrekkingen der Ambtenaren op Weeksalaris in de Salarisgroepen en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
5086Commissie van Beheer over de Stedelijke Rentegevende Eigendommeninleidinginventarispdf
68Commissie van Bemiddeling in de Werkstaking der Diamantbewerkersinleidinginventarispdf
5202Commissie van Beroep ex. Art. 70 Ambtenarenreglement en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf974
5197Commissie van Beroep, Bedoeld in Art. 11 en 12 der Wachtgeldverordeninginleidinginventarispdf216
321Commissie van Bestuur over de Inrichting tot het Examineren van Varensliedeninleidinginventarispdf
961Commissie van Bewoners van de Kalverstraat voor Versiering van deze Straat bij het Zilveren Kroningsfeest van koning Willem lllinleidinginventarispdf
5084Commissie van Bijstand in het Beheer der Gemeente Financiën en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
5093Commissie van Bijstand in het Beheer der Gemeente Handelsinrichtingeninleidinginventarispdf
5099Commissie van Bijstand in het Beheer der Gemeente Waterleidingeninleidinginventarispdf
5098Commissie van Bijstand in het Beheer der Gemeentebedrijveninleidinginventarispdf
466Commissie van Bijstand in het Beheer der Gemeentelijke Gasfabriekeninleidinginventarispdf
5082Commissie van Bijstand in het Beheer der Personeelszaken en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
5105Commissie van Bijstand in het Beheer der Sociale Zaken en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
5106Commissie van Bijstand in het Beheer der Stadsreiniginginleidinginventarispdf8
5319Commissie van Bijstand in het Beheer der Zaken betreffende de Brandweerinleidinginventarispdf
5297Commissie van Bijstand in het Beheer der Zaken van de Openbare Gezondheidinleidinginventarispdf
5109Commissie van Bijstand in het Beheer der Zaken van Onderwijsinleidinginventarispdf
5102Commissie van Bijstand in het Beheer der Zaken van Volkshuisvestinginleidinginventarispdf
5097Commissie van Bijstand in het Beheer van de Gemeentelijke Gasfabriekeninleidinginventarispdf
5107Commissie van Bijstand in het Beheer van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienstinleidinginventarispdf
5092Commissie van Bijstand in het Beheer van de Gemeentelijke Telephoondienstinleidinginventarispdf57
5094Commissie van Bijstand in het Beheer van de Veemarkt, het Abattoir en de Vishalinleidinginventarispdf135
5095Commissie van Bijstand in het Beheer van de Waterverzorging der Gemeenteinleidinginventarispdf
5108Commissie van Bijstand in het Toezicht op de van Gemeentewege Geldelijk Ondersteunde Bijzondere Scholeninleidinginventarispdf
5104Commissie van Bijstand voor de Levensmiddelen en de Wasch-, Bad- en Zweminrichtingeninleidinginventarispdf
5087Commissie van Bijstand voor de Publieke Werkeninleidinginventarispdf
5110Commissie van Bijstand voor de Stadsschouwburginleidinginventarispdf
5096Commissie van Bijstand voor de Statistiekinleidinginventarispdf
5111Commissie van Bijstand voor de Zaken van Kunstinleidinginventarispdf
5334Commissie van Bijstand voor Economische Zaken, Handelsinrichtingen en Statistiek en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
30026Commissie van Dagelijks Beheer van het Huiszittenhuisinleidinginventarispdf
28Commissie van de Inrichting tot Uitdeeling van Spijs en Brandstof aan Behoeftigen in de Winterinleidinginventarispdf1.026
5078Commissie van Liquidatie van de Wisselbankinleidingpdf
290Commissie van Onderzoek betreffende de Exploitatie van het Concertgebouwinleidinginventarispdf
5351Commissie van Onderzoek inzake de Begrotingspositie van de Gemeente Amsterdaminleidinginventarispdf
5353Commissie van Onderzoek inzake de Dienst der Gemeentelijke Was- en Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingeninleidinginventarispdf
5263Commissie van Onderzoek inzake de Gemeentelijke Armenverzorginginleidinginventarispdf
5280Commissie van Onderzoek inzake de Plannen voor de Amsterdamsche Groote Schouwburg (Plan Koopman)inleidinginventarispdf
694Commissie van Onderzoek inzake de Stichting van een Gemeentelijk Bouwbedrijfinleidinginventarispdf
5115Commissie van Onderzoek inzake de Verhouding van Dr. E.J. Abrahams, tijdens zijn Wethouderschap van de Gemeente, tot de Vereniging Trein 8.28 (Verpleeghuizen voor Kinderen)inleidinginventarispdf81
5143Commissie van Onderzoek inzake de Voortzetting van de Amsterdamsche Courant voor Rekening van de Stad naar Aanleiding van het Ontslag van de Hoofdredacteur Mr. S. Visseringinleidinginventarispdf
5131Commissie van Onderzoek inzake Erfpachtinleidinginventarispdf851
5148Commissie van Onderzoek inzake het Bedrijf der Gemeente Electriciteitswerken naar Aanleiding van het Conflict tussen de Directeur A.W. Ressing en de Onderdirecteur Dr. G. de Gelderinleidinginventarispdf558
5114Commissie van Onderzoek naar Beschuldigingen in de Raad aan het Adres van de Middenstandspartij Geuitinleidinginventarispdf
622Commissie van Onderzoek naar de Algemene Toestand bij de Gemeentelijke Electriciteitswerken van Amsterdaminleidinginventarispdf
5343Commissie van Onderzoek naar de Behoefte aan Ziekenhuisruimteinleidinginventarispdf
5355Commissie van Onderzoek naar de Exploitatie van de Gemeentelijke Wasserijinleidinginventarispdf
5340Commissie van Onderzoek naar de Financiën van Amsterdam, Subcommissie van de Commissie voor Ziekenhuiswezen en Geneeskundige Armenverzorginginleidinginventarispdf
5134Commissie van Onderzoek naar de Leiding der Blussing van de Branden in de Kalverstraat en van de Stadsschouwburginleidinginventarispdf
5145Commissie van Onderzoek naar de Mogelijkheden van Voortzetting van de Amsterdamsche Courantinleidinginventarispdf
5144Commissie van Onderzoek naar de Nadelige Invloed van de Voorgedragen Scheepvaartwetten en het Plan tot Opheffing van het Verbod van Laden/Lossen in Den Helder op de Amsterdamse Handelinleidinginventarispdf
5136Commissie van Onderzoek naar de Prostitutie en de Hiertegen te Nemen Maatregeleninleidinginventarispdf264
5323Commissie van Onderzoek naar de Toestanden in het Bouwbedrijfinleidinginventarispdf
5161Commissie van Onderzoek naar de Voorwaarden tot het Gunnen van het Bespelen van het Toneel in de Stadsschouwburginleidinginventarispdf
5239Commissie van Onderzoek naar de Werking van het Girokantoorinleidinginventarispdf114
467Commissie van Onderzoek naar de Wijze van Voorziening in de Behoefte aan Meerdere Ziekenhuisruimte; Commissie Gasthuisbouwinleidinginventarispdf
5138Commissie van Onderzoek naar het Belang van de Afdamming van het IJinleidinginventarispdf
5125Commissie van Onderzoek naar het Brengen van Eenvormigheid in de Rekeningen van de Liefdadige en door de Stad Gesubsidieerde Gestichteninleidinginventarispdf
5150Commissie van Onderzoek over het al of niet Voort Blijven Bestaan van het Burgerweeshuisinleidinginventarispdf
5122Commissie van Onderzoek van de Begroting voor 1827inleidinginventarispdf
5141Commissie van Onderzoek van de Stadsdrukkerij en de Amsterdamsche Courantinleidinginventarispdf51
5124Commissie van Onderzoek van Enige Voorstellen betreffende de Administratie van de Stedelijke Accijnsen en Belastingeninleidinginventarispdf
5146Commissie van Onderzoek van het Behoud of de Afschaffing der Broodzettinginleidinginventarispdf
5151Commissie van Onderzoek van het Concept-Reglement voor een Armbestuur over de Algemene Stadsarmeninleidinginventarispdf
459Commissie van Toezicht en Advies voor de Schilderijen der Gemeente Amsterdaminleidinginventarispdf331
514Commissie van Toezicht op de Cursus in Machineschrijven aan Leerlingen der Openbare en Bijzondere Scholen voor Uitgebreid Lager Onderwijsinleidinginventarispdf
5264Commissie van Toezicht op de Inrichting voor Stadsbestedelingeninleidinginventarispdf
5186.ACommissie van Toezicht op de NV Waarborg en Trustmaatschappijinleidinginventarispdf
454Commissie van Toezicht op de Openbare Nijverheidsscholen voor Meisjesinleidinginventarispdf30
5255Commissie van Toezicht op de Stads Bank van Lening en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
5157Commissie van Toezicht op het Gebruik van Carbolzuur bij het Veeinleidinginventarispdf
5299Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijsinleidinginventarispdf32
1080Commissie van Toezicht over de Toestand der Rijks Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdaminleidinginventarispdf
272Commissie van Toezicht over het Museum Van der Hoopinleidinginventarispdf
5081Commissie van Voorbereiding betreffende Aanvragen om Pensioen, Wachtgeld enz.inleidinginventarispdf
5342Commissie van Voorbereiding voor de Oprichting van de Entgemeenschap te Amsterdam, met de Commissie van Toezicht op de Entgemeenschap te Amsterdaminleidinginventarispdf
5322Commissie van Voorbereiding voor Stads Publieke Werkeninleidinginventarispdf177
34Commissie van Voorlichting bij de Stichting van een Rijksmuseum te Amsterdaminleidinginventarispdf
5270Commissie van Voorlichting inzake de Voorziening in Ziekenhuisruimteinleidinginventarispdf
858Commissie voor Culturele en Economische Propaganda ter Gelegenheid van de Olympische Spelen 1928; Subcommissie de Kunstcommissieinleidinginventarispdf
166Commissie voor de Aankoop van het Profiel van Amsterdam door A. van de Wijngaarde ten Behoeve van de Gemeente Amsterdaminleidinginventarispdf
5393Commissie voor de Aankoop van Levensmiddelen ten Behoeve van het Personeel van de Dienst Publieke Werkeninleidinginventarispdf
476Commissie voor de Bestudering van het Vraagstuk der Waschhuizeninleidinginventarispdf
5397Commissie voor de Bestuursvorm van Groot-Amsterdam (commissie Van den Bergh) en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
5133Commissie voor de Beursbouwinleidinginventarispdf
5332Commissie voor de Economische Ontwikkeling van Amsterdaminleidinginventarispdf
5172Commissie voor de Exploitatie van de Koffiekamer ten Stadhuizeinleidinginventarispdf
51Commissie voor de Feestelijke Opening van het Rijksmuseuminleidinginventarispdf226
5164Commissie voor de Festiviteiten bij het Bezoek van het Kroonprinselijk Paar aan Amsterdam in September 1816inleidinginventarispdf
87Commissie voor de Historische Tentoonstellinginleidinginventarispdf305
52Commissie voor de Hulde aan P.H. Witkampinleidinginventarispdf
496Commissie voor de Internationale Hygiëne-Tentoonstelling Dresdeninleidinginventarispdf583
830Commissie voor de Nederlandsch-Vaticaansche Tentoonstelling te Amsterdaminleidinginventarispdf
30120Commissie voor de Oogstwerkzaamheden in Drentheinleidinginventarispdf
867Commissie voor de Oprichting van een Gedenkteken in de Nieuwe Kerk voor J.C.J. van Speijkinleidinginventarispdf
47Commissie voor de Oprichting van een Gedenkteken ter Ere van de Nagedachtenis van Prins Hendrik der Nederlandeninleidinginventarispdf
53Commissie voor de Oprichting van het Sarphatimonumentinleidinginventarispdf
5160Commissie voor de Reorganisatie der Latijnse Scholeninleidinginventarispdf
5366Commissie voor de Sport- en Speelaccommodatiesinleidinginventarispdf1.299
5436Commissie voor de Straatnamen en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf1.697
5436.FOCommissie voor de Straatnamen en rechtsvoorgangers: foto'sinleidingpdf
5091Commissie voor de Strafverordeninginleidinginventarispdf21
10062Commissie voor de Tekeningeninleidinginventarispdf
64Commissie voor de Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meestersinleidinginventarispdf11.454
44Commissie voor de Tentoonstelling van Retrospectieve Kunst en Kunstnijverheid en van de Moderne Kunst als Derde Afdeling van de Algemene Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstellinginleidinginventarispdf136
5281Commissie voor de Vakopleiding van Jeugdige Arbeiders in de Fabrieken en Werkplaatseninleidinginventarispdf
5080Commissie voor de Verzoekschrifteninleidinginventarispdf6.842
5265Commissie voor de Volkstuineninleidinginventarispdf
269Commissie voor de Volksvermaken bij Gelegenheid der Onthulling in 1856 van het Monument Gewijd aan den Volksgeest in de jaren 1830 en 1831inleidinginventarispdf
271Commissie voor de Volksvermaken op 16 November 1863 ter Gelegenheid van de Viering van het Halve Eeuwfeest van Nederland's Verkregen Onafhankelijkheidinleidinginventarispdf1
270Commissie voor de Volksvermaken op 4 September 1858 ter Gelegenheid van de 18de Verjaardag van de Prins van Oranjeinleidinginventarispdf16
782Commissie voor de Wijkverpleging in de Oranjekerk Gemeente B; Wijk 26 van de Hervormde Gemeenteinleidinginventarispdf
5208Commissie voor Georganiseerd Overleg voor het Onderwijzend Personeelinleidinginventarispdf
460Commissie voor het Buiksloterveerinleidinginventarispdf
5140Commissie voor het in de Vaart Brengen van twee Raderboten voor het Vervoer van Personen, Paarden en Vee van de Stad naar het Tolhuis in Buikslootinleidinginventarispdf
5128Commissie voor het Indienen van een Conversieplaninleidinginventarispdf
273Commissie voor het Museum Fodorinleidinginventarispdf
458Commissie voor het Stadsschoon en Aanverwante Commissiesinleidinginventarispdf793
458.CCommissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie en Commissies voor de Oude en Nieuwe Stad: derde aanvullinginleidinginventarispdf
458.ACommissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie en Commissies voor de Oude en Nieuwe Stad: eerste aanvullinginleidinginventarispdf2.599
458.BCommissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie en Commissies voor de Oude en Nieuwe Stad: tweede aanvullinginleidinginventarispdf
5149Commissie voor het Stationnerende en het Garage-Taxibedrijf (Taxicommissie)inleidinginventarispdf
5316Commissie voor het Verkeer en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf
5228Commissie voor Hulpverlening bij Rampeninleidinginventarispdf
31071Commissie Welstand en Monumenteninleidinginventarispdf
5089Commissie, Bedoeld bij Art. 37 (1905), 39 (1924) en 22 (1935) der Bouwverordening, ter Voorbereiding van de Behandeling van Beroepen op de Gemeenteraadinleidinginventarispdf157
661Commissiehandel E.J. Potgieterinleidinginventarispdf23
592Commissiehandel Kerkhoven en Co.inleidinginventarispdf890
615Commissiekantoor Rebelinleidinginventarispdf
5217Commissies van Onderzoek betreffende de Paleis-Raadhuis Kwestieinleidinginventarispdf
5130Commissies voor het Nazien der Gemeenterekeningeninleidinginventarispdf
836Commissionairs en Makelaars in Effecten Gebroeders Huijsingainleidinginventarispdf
614Commissionairs in Effecten en Assuranties Dunlop en Van Esseninleidinginventarispdf145
83Commissionairs in Effecten Martini Buys en Zoon en Andereninleidinginventarispdf
656Commissionairs in Granen Van Wijck en Kistemaker, en M. Kistemaker en Zooninleidinginventarispdf62
30386Concertgebouw N.V.inleidingpdf
1089Concertgebouw N.V.inleidinginventarispdf38.920
1089.AFConcertgebouw N.V.: affichesinleidingpdf
1261Coöperatieve Bewonersvereniging Marina van de Panden Leidsekade 92-93inleidinginventarispdf20
715Coöperatieve Bouwvereniging van het District Amsterdam der Vereeniging Eigen Hulp GAinleidinginventarispdf846
30724Coöperatieve Tuindersveilingsvereniging voor Amsterdam en Omstreken, G.A.inleidingpdf
1494Coöperatieve Verbruiksvereniging u.a. "Eigen Hulp"inleidinginventarispdf
1449Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A.inleidinginventarispdf1.006
5442Coördinatie Commissie Uitvoering Werken in de Openbare Ruimte (COCUWO)inleidinginventarispdf
567Coördinatiecommissie Onderwijsinleidinginventarispdf
5376Coördinatiecommissie Ontwikkeling Zuid Oost Lob Agglomeratie Amsterdaminleidinginventarispdf
5389Coördinatiecommissie Realisering Bestemmingsplanneninleidinginventarispdf
30123Cor Goudriaaninleidinginventarispdf22
30883Cor Jaringinleidinginventarispdf2.049
30918Cor Jaring: corporaliainleidingpdf
30792Cor van Weele / MAIinleidinginventarispdf1.045
151Cornelis Gijsbertsz van Goorinleidinginventarispdf
314Cornelis Schrijverinleidinginventarispdf39
365Corps du Gardeinleidinginventarispdf98
738Corvershofinleidinginventarispdf399
30217Couleurinleidingpdf
5379Crisis-Comité Amsterdam 1931inleidinginventarispdf42
30017Cultureel Comité Ouderkerk aan de Amstelinleidinginventarispdf
529Curatoren van de Gemeentelijke Gemengde Lycea in Amsterdam-Zuidinleidinginventarispdf494
278Curatoren van het Athenaeuminleidinginventarispdf113
30320Cuypersgenootschap; Afdeling Amsterdaminleidinginventarispdf868
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.