A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
nrarchief of collectieinleidinginventarispdfscans
30623W. Bogtmaninleidinginventarispdf
726W. Holtropinleidinginventarispdf
309W. Holtrop en J.S. van Esveld Holtropinleidinginventarispdf4
787W. Molininleidinginventarispdf1.148
1592W. Verburg Sr.inleidinginventarispdf1.866
20011W. Vermeer: filmsinleidinginventarispdf
30671W.C. Ladigesinleidinginventarispdf
1111W.Chr. Pieterseinleidingpdf
10168W.F. Dupontinleidingpdf
277W.F.O. Schaaljeinleidinginventarispdf
30058W.G. van Embdeninleidinginventarispdf
30650W.J.A. Molinleidingpdf
375W.J.R. Dreesmanninleidinginventarispdf721
30462W.L. (Mien) Hekketinleidinginventarispdf678
15017W.M.G. Mathijsseninleidingpdf
30440W.P. Harten Sr. en Familieinleidinginventarispdf55
10027W.P.H. Schreudersinleidinginventarispdf
201Waalsch Hervormde Gemeenteinleidinginventarispdf34.700
10065Waalsch Hervormde Gemeente: bouwtekeningeninleidinginventarispdf
832Wagenmakerij Van Markeninleidinginventarispdf
825Wagnervereeniginginleidinginventarispdf192
30608Waldo van Suchteleninleidingpdf
30786Waldo van Suchtelen / MAIinleidinginventarispdf1.257
1092Waller Piersoninleidinginventarispdf1.186
30404Walter Kramerinleidinginventarispdf2
38Waterschoutinleidinginventarispdf130.622
137Watersnoodcomité's van Nieuwendam en Waterlandinleidinginventarispdf83
667Wed. C.H. Fischer en Zooninleidinginventarispdf283
616Wed. H.F. Tjeenk c.s.inleidinginventarispdf
430Weekblad Sursum Corda en Het Amsterdamsche Nieuwsblad, met Stukken betreffende de Rubriek Ken Uw Stad en Toneelprijsvrageninleidinginventarispdf6.006
164Weekblad van de Nederlandsche Uitgeversbond Uitgever en Debitantinleidinginventarispdf
169Weeshuis der Doopsgezinde Collegianten de Oranjeappelinleidinginventarispdf2.115
200Weeshuis en Oudemannen- en -vrouwenhuis der Evangelisch-Lutherse Gemeenteinleidinginventarispdf13.396
812Weeshuis van de Doopsgezinde Gemeenten bij het Lam en de Toreninleidinginventarispdf933
5073Weeskamer en Commissie van Liquidatie der Zaken van de Voormalige Weeskamerinleidinginventarispdf97.458
5004Weeskamer: begraafregistersinleidinginventarispdf27.153
30857Weesperzijdestrookbuurtinleidingpdf
30207Wegenbouwbedrijf Amsterdaminleidinginventarispdf251
1332Welzijnscomité Amsteldijkinleidinginventarispdf
1097Wereldbond voor Vrouwenbelangen en het 12¿-jarig Bestaan van het Muzieklyceuminleidingpdf
396Werkcomité voor het tot Stand Brengen van een Nationaal Monument op de Dam te Amsterdaminleidinginventarispdf840
856Werkcommissie Amsterdam Helpt Makassar, Menado, Ambon en Koepanginleidinginventarispdf3.045
5317Werkcommissie Parkeervraagstukkeninleidinginventarispdf
30482Werkgroep Basisbeweging Amsterdam-Managuainleidingpdf
969Werkgroep Eerste Lijn en Stichting Sociale en Medische Dienstverlening Holendrechtinleidinginventarispdf
1529Werkgroep Frederiksplein e.o.inleidinginventarispdf
1354Werkgroep Nederland-Israëlinleidinginventarispdf602
5408Werkloosheidscommissiesinleidinginventarispdf21.622
591Werkspoor N.V. en voorgangerinleidinginventarispdf7.330
10061Werkspoor N.V.: bouwtekeningeninleidingpdf
1101Wester Suikerraffinaderijinleidinginventarispdf464
30632Wester's Harmonie Korpsinleidinginventarispdf
378.WKWesterkerkinleidinginventarispdf5.814
1476Westersch-Literarisch Gezelschap V.N.I.C.A.inleidinginventarispdf2.543
5443Wetenschappelijk Comité van Toezicht op het Onderzoek naar Amsterdamse Panden die een Belangrijke Rol in het Verzet 1940-1945 Hebben Gespeeld (Begeleidingscommissie van Tellingen)inleidinginventarispdf5.846
1572Wijkcentrum Admiralen- en Postjesbuurtinleidinginventarispdf801
993Wijkcentrum Indische Buurtinleidinginventarispdf2.351
952Wijkcentrum Jordaaninleidingpdf
1509Wijkcentrum Oostelijke Binnenstadinleidinginventarispdf
1373Wijkcentrum Staatsliedenbuurtinleidingpdf
1500Wijkopbouworgaan Oud-Westinleidinginventarispdf3.638
30813Wijkopbouworgaan Rivierenbuurtinleidingpdf
30719Wijkopbouworgaan Zuid-West en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
30686Wijkorgaan Osdorpinleidinginventarispdf
378.WELWijkvereniging Elthetoinleidinginventarispdf
378.MORWijkvereniging Moriainleidinginventarispdf
896Wijnhandel Jacobus Boeleninleidinginventarispdf482
816Wijnhandel Kempinskiinleidinginventarispdf5.159
123Wijnhandelaar Simon Pieter Lecuninleidinginventarispdf
1055Wijnkoperij G.M.S. Steins Bisschopinleidinginventarispdf10
1134Wijnkopers Ferwerda en Tiemaninleidinginventarispdf1.382
30279Wijsgerig-Wetenschappelijk Genootschap Unitas Multiplexinleidinginventarispdf
30575Wil Bertheuxinleidingpdf
30329Wil de Graaffinleidinginventarispdf60
30383Willem Anthonie Frogerinleidinginventarispdf
30481Willem Brinkerinleidinginventarispdf
378.WZKWillem de Zwijger Kerkinleidinginventarispdf
756Willem Holtwijkinleidinginventarispdf2.275
30706Willem Kollerinleidinginventarispdf
230Willem Otto Brooksinleidinginventarispdf33
30431Willem Springerinleidingpdf
30992Willy La Croixinleidinginventarispdf225
30771Wim Meischke / MAIinleidingpdf
1482Wim Polakinleidinginventarispdf5.729
1528Wim Sinnigeinleidinginventarispdf
30932Wim van Beek en Wout Spiesinleidinginventarispdf11
30616Wim van der Lindeninleidinginventarispdf
30768Wim van der Linden / MAIinleidingpdf
30796Wim Zilver Rupe / MAIinleidingpdf
5077Wisselbankinleidinginventarispdf77.163
1599Wit-gele Kruis; Afdeling Nieuwer-Amstelinleidinginventarispdf
30009Women¿s International Zionist Organisation Nederlandinleidingpdf
847Woningbouwvereniging De Dageraad en de Woningbouwvereniging voor Amsterdams Spoorwegpersoneelinleidinginventarispdf748
1613Woningbouwvereniging Goed Woneninleidinginventarispdf
1405Woningbouwvereniging Het Oosteninleidinginventarispdf155
1058Woningbouwvereniging Salernoinleidinginventarispdf175
574Woningbouwvereniging Schellingwoudeinleidinginventarispdf603
30840Woningonttrekkingscommissieinleidinginventarispdf
30477Woningstichting Eigen Haard en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf1.671
30882Woningstichting Eigen Haard en rechtsvoorgangers: beeldarchiefinleidinginventarispdf844
1114Woningvereniging De Arbeiderswoninginleidinginventarispdf107
30154Woon- en Zorgcentrum Nellesteininleidinginventarispdf1.433
30739Woonboten Werkgroep Zuideramstelinleidingpdf
30763Wubbo de Jong / MAIinleidinginventarispdf12.163
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.