A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
nrarchief of collectieinleidinginventarispdfscans
30500P. Leibbrandinleidinginventarispdf
184P. van Eegheninleidinginventarispdf75
30807P. van Royen: toegang op de notariële archieven betreffende scheepvaartinleidingpdf
10185P. van Zoestinleidingpdf
1378P.A.H. Frankfurtherinleidingpdf
20005P.A.J. Wijnhoff: filmsinleidinginventarispdf
1117P.C. Heuwekemeijerinleidinginventarispdf92
387P.G. Holthuyseninleidinginventarispdf
1503P.G. Rueterinleidinginventarispdf
10169P.H. Bambeltinleidingpdf
30430P.H. Kiersinleidinginventarispdf
15014P.H. Kiers en H.J.A. Duparc: Gemeente Vervoerbedrijfinleidinginventarispdf
724P.J.A. Meersmans betreffende de Willem de Zwijger-Tentoonstellinginleidinginventarispdf
20020P.W. Brander: filmsinleidinginventarispdf
655P.W. Janssen en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf1.118
941Padvindersgroep Gijsbrecht van Aemstel linleidinginventarispdf2.038
549Pakhuismeesteren van de Thee N.V.inleidinginventarispdf3.378
5407Palmschoolinleidinginventarispdf641
30089Pan Interuniversitair Muziekconcoursinleidingpdf
30662Parfumfabriek en van de Familie A. Maschmeijerinleidinginventarispdf864
1326Parochie van de Heilige Agnesinleidinginventarispdf1.752
434Parochie van de Heilige Anna (de Pool)inleidinginventarispdf2.405
688Parochie van de Heilige Antonius van Padua (Mozes en Aäron)inleidinginventarispdf3.168
1038Parochie van de Heilige Augustinusinleidinginventarispdf463
542Parochie van de Heilige Augustinus (de Star)inleidinginventarispdf1.772
1242Parochie van de Heilige Bonifatiusinleidinginventarispdf414
444Parochie van de Heilige Catharina (de Lely of Geloof, Hoop en Liefde)inleidinginventarispdf1.716
438Parochie van de Heilige Dominicus (het Stadhuis van Hoorn, het Torentje)inleidinginventarispdf1.395
442Parochie van de Heilige Franciscus Xaverius (de Krijtberg)inleidinginventarispdf2.280
432Parochie van de Heilige Ignatius (de Zaaier)inleidinginventarispdf6.886
1149Parochie van de Heilige Jan de Evangelistinleidinginventarispdf
1148Parochie van de Heilige Josephinleidinginventarispdf1.385
1136Parochie van de Heilige Magdalenainleidinginventarispdf1.266
1031Parochie van de Heilige Martelaren van Gorcuminleidinginventarispdf2.746
437Parochie van de Heilige Nicolaas binnen de Veste (het Haantje)inleidinginventarispdf1.805
443Parochie van de Heilige Nicolaas en Barbara (de Liefde)inleidinginventarispdf1.677
1154Parochie van de Heilige Pancratiusinleidinginventarispdf503
774Parochie van de Heilige Petrus en Paulus (de Papegaai, Sint Jozefskerk) en de Franse Kerkinleidinginventarispdf2.481
1331Parochie van de Heilige Ritainleidinginventarispdf4.586
436Parochie van de Heilige Willibrordus binnen de Vesteinleidinginventarispdf1.371
435Parochie van de Heilige Willibrordus buiten de Vesteinleidinginventarispdf3.296
435.AVParochie van de Heilige Willibrordus buiten de Veste: audiovisueel materiaalinleidingpdf
1574Parochie van de Sint Urbanuskerkinleidinginventarispdf1.703
1259Parochie van het Allerheiligst Hart (Vondelkerk)inleidinginventarispdf257
1090Parochie van Maria, Koningin des Vredesinleidinginventarispdf502
441Parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis (De Posthoorn)inleidinginventarispdf10.107
445Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdesinleidinginventarispdf172
1244Parochie van Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smarteninleidinginventarispdf6
1073Parochie van Vincentius à Pauloinleidinginventarispdf2.083
30188Parochie Voormalige Votiefkerk Christus Koninginleidinginventarispdf260
433Parochie, Voorheen Statie, van de Heilige Franciscus van Assisi ('t Boompje)inleidinginventarispdf4.895
30747Particam Pictures, Maria Austria, Henk Jonker / MAIinleidinginventarispdf7.679
5169Particulier Secretariaat van de Burgemeesterinleidinginventarispdf981
357Particuliere Arbeidsraadinleidinginventarispdf76
743.DParticuliere Synode van de Gereformeerde Kerk en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf
1239Patronaat voor Behoeftige Herstelde Krankzinnigen in de Provincie Noord-Hollandinleidingpdf
10100Paul F. Sanders: tekeningeninleidingpdf
10016Paul Guermonprezinleidingpdf
30762Paul Huf / MAIinleidinginventarispdf11.125
30099Paul Wilking (Pistolen Paultje)inleidingpdf
30133Paulina Agneta Deutz van Assendelftinleidinginventarispdf67
5478Pedagogische Academie Basisonderwijs en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf4.717
957Perlstein N.V., Roeper Boschinleidinginventarispdf36
20026Persgroep Amsterdaminleidingpdf
294Pestalozzischool voor Openbaar Lager Onderwijsinleidinginventarispdf692
10119Peter Almainleidingpdf
30570Peter Doeswijkinleidingpdf
30638Peter Elenbaasinleidinginventarispdf
30484Peter Polsinleidingpdf
30850Peter van der Velde / MAIinleidingpdf
30769Philip Mechanicus / MAIinleidingpdf
30779Piet van Roemburg / MAIinleidingpdf
31041Pieter André Katerinleidinginventarispdf617
10176Pieter Boersmainleidinginventarispdf
30088Pieter Delbeek en Zooninleidinginventarispdf
1516Pieter van Leeuweninleidingpdf
572Pijnappel-Menso en Advocaat Mr. M.J. Pijnappelinleidingpdf
5266Plaatselijk Schoolmelk Comitéinleidinginventarispdf132
40Plaatselijke Commissie tot Viering van de Unie van Utrechtinleidinginventarispdf
497Plaatselijke Commissie voor de Oprigting van een Nationaal Gedenkteeken voor November 1813inleidinginventarispdf
42Plaatselijke Commissie voor het Huldeblijk aan Luitenant-Generaal K. van der Heydeninleidinginventarispdf535
263Plaatselijke Schoolcommissie en rechtsopvolgerinleidinginventarispdf161
1424Platform Binnenstad Autovrijinleidinginventarispdf
30837Pleinen van Amsterdaminleidinginventarispdf
30720Podium Kwakoeinleidingpdf
30894Poelman-Versluysinleidinginventarispdf
723Polder IJdoorninleidinginventarispdf3
5225.AVPolitie: filmsinleidingpdf
5225.FOPolitie: foto'sinleidinginventarispdf1.123
30906Politiek Platform Binnenstadinleidinginventarispdf
1499Poll-Wolters-Quina Stichtinginleidinginventarispdf380
994Polytradeinleidingpdf
334Portugees-Israëlietische Gemeenteinleidinginventarispdf140.575
1156Portugees-Israëlietische Gemeente Curaçaoinleidinginventarispdf237
334.APortugees-Israëlietische Gemeente: aanvullinginleidingpdf
1049Preludiuminleidinginventarispdf20
30236Premsela-Vonk: foto'sinleidingpdf
30995Preprojectbureau Zuidasinleidinginventarispdf
1558Prijsvraag Een lied voor Amsterdaminleidinginventarispdf
30319Prijsvraag Herinneringen aan 'Ik en de Majesteit'inleidinginventarispdf
30141Prijsvraag Herinneringen aan de Jordaaninleidinginventarispdf6
30087Prijsvraag Herinneringen aan de Pijpinleidinginventarispdf
30516Prijsvraag Herinneringen aan de Spaarndammerbuurtinleidingpdf
30233Prijsvraag Herinneringen aan de Watergraafsmeerinleidinginventarispdf
30171Prijsvraag Herinneringen aan Nieuw-Westinleidinginventarispdf
1618Prijsvraag Herinneringen aan Noordinleidinginventarispdf18
1619Prijsvraag Herinneringen aan Oostinleidinginventarispdf7
1489Prijsvraag Herinneringen aan Oud-Westinleidinginventarispdf8
30086Prijsvraag Herinneringen aan Oud-Zuidinleidinginventarispdf
1532Prijsvraag Herinneringen aan Plan-Zuidinleidinginventarispdf2
30326Prijsvraag Herinneringen aan Zuidoostinleidinginventarispdf9
378.PRIPrinsessenkerkinleidinginventarispdf
873Prof. Dr. David van Embdeninleidinginventarispdf
870Prof. Dr. J.W. Pontinleidinginventarispdf1.454
522Prof. Dr. W.J. Kooimaninleidinginventarispdf367
975Prof. F.J.A. Huartinleidinginventarispdf
5409Prof. G. van der Leeuwschoolinleidinginventarispdf1.975
707Prof. Mr. A. Pitloinleidinginventarispdf
1216Prof. Th. van Tijninleidingpdf
972Prof. Th.J. Stompsinleidinginventarispdf15
1046Prof.Dr. F. de Jonginleidinginventarispdf
30534Programmabureau Één Amsterdaminleidinginventarispdf
5459Programmering Commissie Uitvoering Werken in de Openbare Ruimteinleidinginventarispdf
30110Project Eigentijdse Geschiedenisdragers/Migrantenerfgoedinleidinginventarispdf
5411Project Management Bureauinleidingpdf
30603Projectbureau Bodeminleidinginventarispdf
5439Projectbureau Jaar 2000inleidinginventarispdf
1566Projectbureau Multiculturalisatie Emancipatieinleidinginventarispdf25
30885Projectbureau Noordwaartsinleidinginventarispdf2.458
30391Projectbureau Noordwaarts: CAN-gebiedinleidinginventarispdf
30397Projectbureau Piet Heintunnel: dia'sinleidingpdf
30029Projectbureau Polderweginleidinginventarispdf
30438Projectgroep Dapperbuurt-Oosterparkbuurt: foto'sinleidingpdf
5419Projectgroep De Pijpinleidingpdf
31095Projectgroep Gouden Reaelinleidinginventarispdf
31096Projectgroep Jordaaninleidinginventarispdf
30102Projectgroep Montessori Onderwijsinleidingpdf
31094Projectgroep Nieuwmarktinleidinginventarispdf
31097Projectgroep Oostelijke Binnenstadinleidinginventarispdf
5412Projectgroep Stadsvernieuwing Oud-West / Kinkerbuurtinleidinginventarispdf4.161
1246Proost en Brandtinleidinginventarispdf4.875
113Protestantsche Vereeniging ten Behoeve van Rooms-Katholieke Geestelijken, die om Hunne Evangelische Overtuiging de Roomsche Kerk Verlaten Hebbeninleidinginventarispdf
5326Provisioneel Bestuur van Amsterdaminleidinginventarispdf
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.