Inventaris Archief van de Algemene Commissie; Uitvoerend Comité en Subcommissies voor de Feestelijkheden bij Gelegenheid van het Koninklijk Bezoek aan Amsterdam in 1910

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.