Inventaris Archief van de Algemeene Tentoonstelling van Voortbrengselen van Tuinbouw 1865 en Commissie van Financiën van de Internationale Tuinbouwtentoonstelling in 1877

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.