Inventaris Archief van de Amsterdamse Commissie tot Aanbieding van een Huldeblijk bij het Zilveren Huwelijksfeest van Hare Majesteit de Koningin

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.