Inventaris Collectie Stadsarchief Amsterdam: Kaartseries schaal 1:10.000 door de Dienst der Publieke Werken en rechtsopvolgers in 4 en 9 bladen

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.