Inventaris Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Dienst der Publieke Werken en rechtsopvolgers schaal 1:1.000

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<