Zoek Archief of Collectie: "bevolkings registers"

 
nrarchief of collectieinleidinginventarispdfscans
5007Bevolkingsregister: registers van vertrek, vestiging, verblijf en huisnummeringinleidingpdf39.395
5000Bevolkingsregisterinleidingpdf569.725
5416Bevolkingsregister: afgedane collectie of overgenomen deleninleidingpdf47.932
30114Universiteit van Amsterdam: Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf1.072
5006Bevolkingsregister: buurtringregistersinleidingpdf64.760
5417Bevolkingsregister: woningboekeninleidingpdf85.608
5445Dienst Bevolkingsregister: woningkaarteninleidingpdf304.127
5421Bevolkingsregister: moederfilms gezinskaarteninleidingpdf
30461Bevolkingsregister Amsterdam: woningkaarteninleidingpdf27.230
30238Bevolkingsregister Amsterdam: archiefkaarteninleidingpdf350
30432Bevolkingsregister Amsterdam: mutaties persoonskaarteninleidingpdf
5422Bevolkingsregister: gezinskaarteninleidingpdf1.036.890
30408Bevolkingsregister Amsterdam: persoonskaarteninleidingpdf
5176Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingeninleidinginventarispdf24.151
5178Secretarie; Afdeling Belastingeninleidinginventarispdf68.676
378Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam; Kerkvoogdijinleidinginventarispdf38.853
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.