Zoek Archief of Collectie: "bevolkings registers"

 
nrarchief of collectieinleidinginventarispdfscans
5007Bevolkingsregister: registers van vertrek, vestiging, verblijf en huisnummeringinleidingpdf34.768
5000Bevolkingsregisterinleidingpdf565.428
5416Bevolkingsregister: afgedane collectie of overgenomen deleninleidingpdf47.932
30114Universiteit van Amsterdam: Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf1.072
5006Bevolkingsregister: buurtringregistersinleidingpdf61.283
5417Bevolkingsregister: woningboekeninleidingpdf70.786
5445Dienst Bevolkingsregister: woningkaarteninleidingpdf304.127
30461Bevolkingsregister Amsterdam: woningkaarteninleidingpdf27.230
5421Bevolkingsregister: moederfilms gezinskaarteninleidingpdf
30238Bevolkingsregister Amsterdam: archiefkaarteninleidingpdf350
30432Bevolkingsregister Amsterdam: mutaties persoonskaarteninleidingpdf
5422Bevolkingsregister: gezinskaarteninleidingpdf1.036.890
30408Bevolkingsregister Amsterdam: persoonskaarteninleidingpdf118
5176Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingeninleidinginventarispdf14.199
5178Secretarie; Afdeling Belastingeninleidinginventarispdf68.676
378Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam; Kerkvoogdijinleidinginventarispdf31.988
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.