Voorbeeld Boetes trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795

In één van de Aalmoezeniersjournalen vinden we Poulus Loot, heer van Sandvoort. De boete bedraagt 23 gulden. De naam en het betaalde bedrag zijn op 17 oktober 1753 in het boek geschreven door één van de Amsterdamse armenzorgers. De 'heer van Sandvoort', een Amsterdams koopman die in 1722 de Heerlijkheid Zandvoort had gekocht van de Staten van Holland, wilde blijkbaar buiten de stad en in deze grond worden begraven.

pagina uit het Aalmoezeniersjournaal met de registratie van het 'Buytenlyk' van Poulus Loot (inventarisnummer 580)

Een dag eerder, op 16 oktober, was de dood van Paulus Loot aangegeven en het Middel op begraven betaald; Loot was hierbij ingedeeld in de 'eerste classis a dertig gulden', de hoogste tariefgroep.

Dat de Heer van Zandvoort niet meer onder de levenden was was Jacob Bicker Raije, altijd belust op de nieuwste roddels uit de stad, niet ontgaan. Op 18 oktober 1753 beschreef hij in zijn dagboek uitgebreid de lijdensweg van Loot, sijnde lang gekwelt geweest met seer swaare ambije of bloetvinnen, het geenen sig tot sulken swaaren inflamatie geschikt heeft dat sijn ligham lang samerhant verrot is. Hij roemt de Heer van Santvoort als seer net en prooper so in sijn houding als in sijn equipagie en als een heer die considerabel veel geld zou nalaten.

detail uit het dagboek van Jacob Bicker Raije

Maar Paulus Loot liet veel méér na dan considerabel veel geld, zo blijkt uit de boedelinventaris die na zijn overlijden is opgemaakt en bij het Stadsarchief bewaard is in het Archief van de familie de Vogel en aanverwante families. Hij bezat naast een kapitaal in contanten, waardepapieren, juwelen, koetsen, paarden en de heerlijkheid Zandvoort nog enkele duinen (!) en een huis in die plaats, een graftombe, een enorm grachtenpand aan de Herengracht bij de Leidsegracht, diverse andere huizen en pakhuizen in de stad, meerdere buitenplaatsen waaronder een buiten aan de Vecht, graven in de Nieuwe kerk en een grafkapel in de Hervormde kerk van Zandvoort.

Op 19 oktober 1753 werd niet een graf in de Nieuwe Kerk maar het familiegraf in de kapel van Zandvoort zijn laatste rustplaats.

Het grafmonument in de kerk is nog steeds te bezichtigen en de strandweg van Zandvoort heet tegenwoordig 'Paulus Loot Boulevard'.


Hervormde Kerk van Zandvoort met aan de westzijde de grafkapel van de familie Loots (Beeldbank Noord-Hollands Archief)

Laatst bijgewerkt op 14 jan 2016
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.